"duplicera" Englisch Übersetzung

SV

"duplicera" auf Englisch

SV duplicera
volume_up
[duplicerade|har duplicerat] {Verb}

It should not be trying to duplicate them.
Avsikten är att främja efterlevnad snarare än att duplicera Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.
The intention is to promote compliance as a consistent standard, rather than to duplicate the ECHR.

Synonyme (Schwedisch) für "duplicera":

duplicera
Swedish

Beispielsätze für "duplicera" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishJanusz Lewandowski, du säger att EU-budgeten inte handlar om att duplicera en nationell budget.
Commissioner, you state that the European budget is not a duplication of a national budget.
SwedishAvsikten är att främja efterlevnad snarare än att duplicera Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.
Mr President, first of all I would like to welcome Parliament ’ s support for this important proposal.
SwedishJag är försiktig när det gäller att duplicera instrument, så jag undrar om Wallis förslag är bra, men det är förvisso värt att beakta.
I am wary of duplicating instruments, so I wonder whether Mrs Wallis' suggestion is a good one. However, it is certainly worth considering.
SwedishEn reglering av UMTS hade tillåtit en fördelning av infrastrukturanvändningen, i stället för att investerare skulle duplicera infrastrukturen och därigenom dra på sig stora skulder.
A UMTS regulation would have allowed the use of infrastructure to be shared, instead of investors duplicating them and getting heavily into debt by doing so.

Lerne weitere Wörter