"du finner" Englisch Übersetzung

SV

"du finner" auf Englisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "du finner" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "du finner" auf Englisch

du Pronomen
English
finner Substantiv
English
finna Verb
finne Substantiv

Beispielsätze für "du finner" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishNedan finner du några av de vanligaste frågorna om inaktiverad annonsvisning.
Below are some of our most frequently asked questions about disabled ad serving.
SwedishI vårt kalendarium finner du alla våra föreläsningar, aktiviteter och event samlade.
In our calendar you will find all of our lectures, activities and events combined.
SwedishNedan finner du en RSS-tråd för vart och ett av webbplatsens 32 tematiska områden:
Below you will find an RSS feed for each of the site’s 32 subject areas:
SwedishHos oss finner du specialistkompetens inom bland annat exportfinansiering och projektfinansiering.
At SEK you find specialists in areas such as export financing and project financing.
SwedishOch jag tror inte att det är en ren slump att du inte finner det här konceptet i Islams grunder.
And I think it's not an accident that you don't find this idea in the very origin of Islam.
SwedishDe projekt som doktoranderna arbetar inom finner du under Forskning.
The projects that students work in can be found under Research.
SwedishNedan finner du en lista med länkar till olika lunchställen.
Here is a list of restaurants (some web sites only in Swedish).
SwedishMer om ämnet kvalitetsteknik finner du här
More on the subject of Quality Technology can be found here
SwedishFaktum är att i utvecklade och mogna ekosystem så är det lika sannolikt att du finner exempel på symbiotiska förhållanden.
But actually in mature ecosystems, you're just as likely to find examples of symbiotic relationships.
SwedishLänken till ansökningsblanketten finner du nedan.
See below for a link to the application form.
SwedishDu finner en vik där fenisierna lägger till.
You'll reach a cove where Phoenician ships put in.
SwedishI entrén finner du en tilltalande mötesplats
For groups, individual places and a quiet area
SwedishHoppas att du finner vad du söker.
SwedishKontakta gärna de forskare som är knutna till de projekt Du finner särskilt intressanta för att få mer information om projekten.
Please contact the researchers associated with the project you find particularly interesting to get more information about the projects.
SwedishHär finner du information om utbildningen och studieadministrativa frågor.
Distributed and Situated Cognition, 6 ECTS credits, week 34 - week 3. Examiner: Nils Dahlbäck.
SwedishOm det finns ytterligare innehåll som du finner stötande på webbplatser från tredje part och du inte har lyckats kontakta den som är ansvarig för webbplatsen använder du den här sidan.
If you have concerns about other kinds of content appearing on third party sites, and you have been unable to contact the site's webmaster, please consult this page.

Lerne weitere Wörter

Swedish
  • du finner

Bab.la bietet außerdem das Chinesisch-Deutsch Wörterbuch für mehr Übersetzungen.