"disponibel" Englisch Übersetzung

SV

"disponibel" auf Englisch

SV

disponibel {Adjektiv}

volume_up
disponibel (auch: tillgänglig, till förfogande)
volume_up
disposable {Adj.} (accessible, at one's disposal)
Låt oss här i parlamentet vara medvetna om farorna med disponibel invandring, där invandrare bara ses i ett nyttoperspektiv.
Let us be aware in this House of the dangers of disposable immigration in which the migrant is seen only in a utilitarian perspective.
Turistbranschen har tjänat på den gemensamma valutan, och dess fortsatta tillväxt är direkt kopplad till det faktum att EU-medborgarna nu har en större disponibel inkomst.
The tourism industry has benefited from the single currency and its continued growth is directly linked to the fact that EU citizens now possess more disposable income.
- Kampen mot fattigdom, eftersom statistiken visar att omkring 80 miljoner människor i EU har en disponibel inkomst på mindre än 60 procent av den nationella ekvivalerade medianinkomsten.
- The fight against poverty, since the statistics show that around 80 million people in the European Union have a disposable income of less than 60% of the national equalised median income;
Naturligtvis är ordföranden disponibel i alla de fall där detta är betydelsefullt och nödvändigt, för annars kommer man med all rätt att säga att debattnivån sjunker.
Certainly the President is available in all important and necessary cases, otherwise, and quite rightly, the level of debate they say, will drop.
disponibel (auch: flytande, ledig, instabil, obestämd)
disponibel (auch: klar, flytande, i vätskeform)
Bestämmelsen om force majeure är också viktig till dess att en disponibel handelsmarknad har utvecklats.
The force majeure provision is also necessary until a liquid trading market emerges.

Beispielsätze für "disponibel" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishDet betyder att ungefär en ecu per arbetslös och månad finns disponibel.
About ECU 1 a month will be spent in aid of unemployment.