"brännpunkter" Englisch Übersetzung

SV

"brännpunkter" auf Englisch

EN

SV brännpunkter
volume_up
{Plural}

brännpunkter

Beispielsätze für "brännpunkter" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishDen kompromiss som vi enats om har två brännpunkter.
The agreed compromise has two focal points.
SwedishHamnarna är naturligtvis ofta brännpunkter för ekonomisk utveckling, men många av dem är inte utformade eller utrustade för tremodal drift.
Ports, of course, are often focal points of economic development, but many of them are not designed and equipped for trimodal operations.
SwedishVad som är viktigast nu är att finna en lösning för att trappa ned situationen i Tripoli och undvika att andra brännpunkter i resten av landet exploderar.
What is most important now is to find a solution to de-escalate the situation in Tripoli and to avoid the eruption of other hot spots in the rest of the country.
SwedishI en globaliserad värld där nya brännpunkter snabbt uppstår - jag tänker på Asien, och även på Brasilien - måste EU reagera med hjälp av ekonomiska och sociala reformer.
In a globalised world in which new focal points are emerging rapidly - I am thinking of Asia, and also of Brazil - Europe must react by means of economic and social reforms.