"boven i dramat" Englisch Übersetzung

SV

"boven i dramat" auf Englisch

EN

SV boven i dramat
volume_up
[Redewendung]

boven i dramat (auch: gärningsman, syndare)
volume_up
culprit {Subst.}
Detta måste inbegripa Kina, som vanligtvis är boven i dramat i sådana situationer.
This must include China, which is the usual culprit in such situations.
Är du osäker på vilken gadget som är boven i dramat?
Not sure which gadget is the culprit?
Vi har inte lyckats åstadkomma detta under de senaste fem åren och nu har vi funnit boven i dramat: stabilitets- och tillväxtpakten!
We have not managed to achieve that over the last five years, and we have now identified the chief culprit: the Stability and Growth Pact!

Ähnliche Übersetzungen für "boven i dramat" auf Englisch

bov Substantiv
I Substantiv
English
i Präposition

Beispielsätze für "boven i dramat" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishVi har inte lyckats åstadkomma detta under de senaste fem åren och nu har vi funnit boven i dramat: stabilitets- och tillväxtpakten!
Mr President, Commissioner, we are discussing the Lisbon strategy and how Europe is intended to become the most competitive region in the world.
SwedishKemiindustrin ses som den stora boven i dramat, och ersättningsprincipen återkommer välförtjänt genom de ändringsförslag som utskottet har bett kammaren överväga.
The chemical industry is focused on as the villain of the piece and the substitution principle makes a well-earned reappearance in the amendments that the committee has asked the House to consider.