"boulevard" Englisch Übersetzung

SV

"boulevard" auf Englisch

EN

"boulevard" auf Schwedisch

SV boulevard
volume_up
{Utrum}

1. Allgemein

Men framstegen är så blygsamma och tillämpningstiderna så långa att en hel boulevard öppnar sig framför demagogerna på jakt efter allt som kan minska Europas trovärdighet.
But progress is so timid, and the deadlines for implementation so long, that a wide avenue is open to the demagogues always on the look-out for whatever affects European credibility.

2. "lång, bred stadsgata"

boulevard (auch: esplanad)
volume_up
boulevard {Subst.}
Europeiska järnvägsbyrån Espace International 299, Boulevard de Leeds 59777 Lille – Frankrike
European Railway Agency Espace International 299, Boulevard de Leeds 59777 Lille - France
Médiateur de la Fédération Française des Sociétés d'Assurances (FFSA) Insurance Mediator Boulevard Haussmann 26 FR - 75009 Paris Tel.
Médiateur de la Fédération Française des Sociétés d'Assurances (FFSA) Insurance Mediator Boulevard Haussmann 26 FR - 75009 Paris Tel.
Ni vet mycket väl att de upprop som har förts fram från Boulevard Saint-Germain i Paris eller från den här kammaren inte kommer att rädda livet på en enda algerier.
You know well that the calls issued from Boulevard Saint-German in Paris or from this floor will not save a single Algerian life.

Synonyme (Englisch) für "boulevard":

boulevard
English