"bosättningsland" Englisch Übersetzung

SV

"bosättningsland" auf Englisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "bosättningsland" im Kontext zu sehen.

Beispielsätze für "bosättningsland" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishOm du har köpt bilen själv, måste du registrera den i ditt bosättningsland.
If you drive a car bought in your own name, you must register it in the country where you live.
SwedishAv det skälet är jag för att undersöka om det är möjligt att använda principen om bosättningsland.
That is why I am in favour of considering the possibility of using the country of residence principle.
SwedishOm du arbetar i ett annat land än ditt bosättningsland kan du även ha rätt till förmåner där.
If you work in a different country than your country of residence, you could also be entitled to benefits there.
SwedishEnligt många skatteavtal ska du enbart betala skatt i ditt vanliga bosättningsland (ditt ”hemland”) om
Under many tax agreements, you will be taxed exclusively in your normal country of residence (your "home" country) if:
SwedishOm du var gränsarbetare (anställd eller egenföretagare) ska du ansöka i ditt bosättningsland.
If you worked as a cross-border worker (employed or self-employed), you will have to claim benefits in your country of residence.
SwedishOm du åker tillbaka till ditt bosättningsland måste du ansöka om ett U1-intyg i landet där du arbetade senast.
If you go back to your country of residence, you will need to request a U1 form in the country where you last worked.
SwedishVi måste äntligen välja en betalningsprincip, antingen principen om bosättningsland eller också principen om arbetsland.
We must, at long last, opt for one levy principle, either in the country of residence or the country of employment.
SwedishDu kan inte få pension i ditt bosättningsland förrän du har uppnått lagstadgad pensionsålder i det landet.
You can only apply for your pension from the country where you now live once you have reached the legal retirement age in that country.
SwedishOm du åker tillbaka till ditt bosättningsland ska du ansöka om ett U1-intyg (tidigare E 301) i det land där du senast arbetade.
If you go back to your country of residence, you will need to request a U1 form (former E 301 form) in the country where you last worked.
SwedishDet gäller också för dina anhöriga om både ditt nuvarande bosättningsland och landet du arbetade i finns med i följande lista:
This is also applicable to your dependants if the country where you now live and the country where you used to work are both in this group:
SwedishFinns det något tidigare exempel på att något lands medborgare hindrats att köpa en privat sjukförsäkring i annat land än sitt födelse- och bosättningsland?
Is there any precedent for stopping one’ citizens from buying private health insurance in a country other than their country of birth and residence?
SwedishArtikeln är också förenlig med Bryssel I-förordningen, enligt vilken en konsument endast kan åtalas vid en domstol i sitt bosättningsland.
The article is also compatible with the Brussels I Regulation, under which a consumer may not be prosecuted before courts other than those of his country of residence.
SwedishEn tredjedel får inte de varor eller tjänster som de beställer på grund av sin nationalitet, bosättningsland eller det land där betalkortet utfärdats.
One third do not receive the goods or services they order on account of their nationality, their country of residence or the country in which their payment card was issued.
SwedishOm du flyttar utomlands kan ditt tidigare bosättningsland kräva att du ska betala tillbaka skatteavdrag som du fick göra för att du hade ett privat pensionssparande där.
If you move abroad, your previous country of residence may require you to pay back any tax rebates you obtained while saving for a supplementary pension there.

Lerne weitere Wörter

Swedish
  • bosättningsland

Mehr Übersetzungen im Türkisch-Deutsch Wörterbuch.