"bokstav" Englisch Übersetzung

SV

"bokstav" auf Englisch

SV bokstav
volume_up
{Utrum}

volume_up
letter {Subst.}
Om en stor bokstav matas in omvandlas den automatiskt till en liten bokstav.
If a capital letter is entered, it is automatically converted to a lowercase letter.
Kommissionen måste å sin sida försvara fördragens anda och bokstav.
The Commission, for its part, must defend the spirit and the letter of the Treaties.
Man tycks snarare handla efter lagens ”bokstav” än dess ”mening”.
It seems that the letter of the law is being respected more than its spirit.
bokstav

Beispielsätze für "bokstav" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishRegeringarna kan förväntas följa både anda och bokstav i fördragen och EU-lagstiftningen.
That is why it is vital that the Council, too, concern itself with this problem.
SwedishAndra frågor ägnas mycket mindre uppmärksamhet och användbara regler förblir en död bokstav.
Other matters receive far less attention, and useful rules remain hollow phrases.
SwedishKlausulerna om mänskliga rättigheter i associeringsavtalen får inte bli en död bokstav.
The human rights clauses in the Association Agreements should not remain hollow phrases.
SwedishSöktexten kan vara en enskild bokstav, ett tal, en godtycklig teckenföljd eller ett ord.
The search term can be a number or any string of characters.
SwedishEU har en plikt att garantera fördragens bokstav och anda och försvara våra värden.
In the fight against terrorism, American politicians regularly talk about the need to use unconventional methods.
SwedishOm du väljer det här alternativet leder även ändringar av stor och liten bokstav till att ett nytt delresultat skapas.
Select this option if you want the case sensitive changes to create new subtotals.
SwedishDen nästföljande bokstaven efter ett ord i en undantagslista omvandlas inte automatiskt till en stor bokstav.
The words that follow this abreviation list will not be capitalized.
SwedishVid ord som börjar med en stor bokstav är den första bokstaven något större än bokstäverna som kommer efter.
For words that begin with a capital, this is shown slightly bigger than the following letters.
SwedishOm den här rutan är aktiverad måste texten stämma överens med söktexten när det gäller stor och liten bokstav för att den ska hittas.
If this box is activated, the search distinguishes between upper and lower case.
SwedishHittar alfanumeriskt tecken (siffra och bokstav).
Finds alphanumeric characters (numbers and letters).
SwedishOch vi jämför mitt genom med ert genom, så kommer ungefär var 1.200 till 1.300:e ~~~ bokstav skilja mellan oss.
If we compare my genome to the genome of you, approximately every 1,200, 1,300 letters will differ between us.
SwedishDet är nämligen oerhört viktigt, ty utan resurser kan icke-diskrimineringsartikeln bara förbli en död bokstav.
It is vitally important, as without resources the article on non-discrimination might not have any real impact.
SwedishAlfabetisk numrering med versaler, samma bokstav.
Alphabetical numbering with uppercase letters.
SwedishAlfabetisk numrering med gemener, samma bokstav.
Alphabetical numbering with lowercase letters.
SwedishDet gäller ändringsförslag 15, första stycket, bokstav d).
SwedishDå bestämmer den första posten som påträffas i dokumentet, om posten ska skrivas med liten eller stor bokstav.
The first entry found in the document determines whether the index entry is written with an upper or lower case character.
SwedishTextfunktionen IDENTISK tar alltid hänsyn till skillnaden mellan stor och liten bokstav oavsett vilken inställning du gör i den här dialogrutan.
The EXACT text function is always case-sensitive, independent of the settings in this dialog.
SwedishLagens bokstav är viktig och måste kontrolleras, men dess tillämpning måste också kontrolleras.
It is of paramount importance to have effective mechanisms which function as safety valves in order to avoid infringements of civil liberties.
SwedishHittar alfabetiskt tecken (bokstav).
SwedishOm Du markerar kryssrutan Kombinera likadana poster, sammanfattar programmet likalydande poster oavsett stor eller liten bokstav.
If the check box Combine identical entries has been activated, the program will combine the entries irrespective of case.