"boja" Englisch Übersetzung


Meintest du böja
SV

"boja" auf Englisch

SV boja
volume_up
{Utrum}

boja (auch: fångenskap, bojor)
volume_up
fetter {Subst.}
Vi borde göra allt för att så snabbt som möjligt lossa dessa bojor.
We should do everything to remove these fetters as quickly as possible.
Vi har, vilket också dagen debatt visar, väldigt många bojor, väldigt många hinder för denna inre marknad, inte bara i detta fall.
There are still many fetters and many obstacles to this internal market, as today's debate has shown, and not just in this case.
boja (auch: fångkedja)
volume_up
shackle {Subst.} (device for restraining prisoners)
Under det gångna året har jag ofta hört sägas att vi inte kan slå forskningen i bojor eller stoppa utvecklingen.
During this past year, I have often heard it said that we cannot shackle science or call a halt to development.
Under tider av stagnation och recession visar sig dess bojor vara rena giftet för den ekonomiska stimulansen.
In times of stagnation and recession, its shackles prove to have a toxic effect on economic recovery.
Unionen måste stödja alla de länder som försöker befria sig från det förflutnas bojor och förena sig med ett demokratiskt Europa.
It must support all those countries attempting to free themselves from the shackles of the past and join a democratic Europe.

Synonyme (Schwedisch) für "boja":

boja