SV bedra
volume_up
{Verb}

bedra
bedra (auch: röja, avslöja, förråda)
Hur skulle jag kunna bedra den perfekta kvinnan.
How could I betray the perfect woman?
bedra (auch: lura, narra)
bedra (auch: svindla)
bedra (auch: lura, undanhålla, lura på)
Det betyder inte att han har för avsikt att bedra.
That is not to say that he means to defraud.
Å andra sidan är det inte så att projektansvariga, samhällen och föreningar som ansöker om projekt vill bedra Europeiska unionen.
On the other hand, it is not the case that project promoters, communities and associations which apply for projects want to defraud the European Union.
bedra (auch: lura, vilseleda, narra)
Men man får inte bedra sig: Europa kan bara ge oss ett extrastöd.
However, we must not delude ourselves: Europe can only provide us with supplementary aid.
Därför får vi inte bedra oss själva - innan EU ser om sitt eget ekonomiska hus, t.ex. genom att utfärda obligationer, kan ingenting göras.
Therefore, we cannot delude ourselves about this: until Europe puts its economic house in order, for example, by issuing bonds, nothing can be done.
Stämningen kan skifta igen lika snabbt, och vi skulle bedra oss själva om vi trodde att EU:s image redan har förändrats i grunden.
After all, the mood can turn again just as swiftly, and we would be deluding ourselves if we believed that the European Union's image has already fundamentally changed.
bedra (auch: lura, dupera, luras)
Om det blir så, kommer Österrike att bedra och ljuga för ena delen av regeringens väljare.
If Austria does this, however, it will be lying to and duping the very people who voted for one of the parties in its government.
bedra (auch: lura, skämta, narra, fjanta)
För att lura er, damer och herrar, för att bedra er, att visa att också ni kan göra antaganden.
To fool you, ladies and gentlemen, to deceive you, to show that you, too, can make assumptions.
Jag såg att till och med ledaren för EU:s delegation i Chisinau började bedra sig.
I saw that even the head of the EU delegation in Chişinău is starting to fool himself.
bedra (auch: lägga, ljuga, bo, ligga)
Om det blir så, kommer Österrike att bedra och ljuga för ena delen av regeringens väljare.
If Austria does this, however, it will be lying to and duping the very people who voted for one of the parties in its government.
bedra (auch: svindla, lura, marktäcka)
bedra (auch: svindla, lura, bedraga)
volume_up
to screw {Vb.} [umg.]
bedra (auch: ha, avyttra, lura, )
bedra (auch: svindla, lura, lura folk)

Synonyme (Schwedisch) für "bedra":

bedra

Beispielsätze für "bedra" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishVi kommer att ständigt fortsätta att bedra jordbrukarna och konsumenterna här.
We will be perpetuating the fraudulent treatment of both farmers and consumers.
SwedishOm jag skall vara ärlig anser jag att det är lite som att bedra väljarna.
If I am being honest, I feel we are to some extent deceiving the electorate.
SwedishLåt oss inte bedra oss själva - Ryssland bryr sig inte om några få dollar.
Let us not deceive ourselves - Russia is not concerned with a few dollars.
SwedishDet råder en viss sorgsenhet i dag, låt oss inte bedra oss själva.
Ladies and gentlemen, there is a hint of sadness today; we are not going to try to hide it.
SwedishJag vill tydligt säga till rådet att vi inte får bedra oss själva.
I would like to clearly say to the Council that we must not be under any illusion.
SwedishOavsett om man betalar eller inte fortsätter de att trakassera och bedra människor.
Whether you pay or not, they continue to harass and abuse people.
SwedishLåt oss inte bedra oss själva.
That is the fundamental difference between us, Mr President; let us not deceive ourselves.
SwedishDet är framför allt ett bedrägeri, att bedra sig själv och bedra andra.
It is primarily a form of cheating, with individuals cheating themselves as well as cheating others.
SwedishVi får inte bedra deras förväntningar och nu mer än någonsin behöver dessa länder vårt stöd.
We must not disappoint them in their expectations, and now more than ever these countries need our help.
SwedishAtt tro att vi kunde ha fått till stånd något bättre genom att gå till förlikning vore att bedra sig.
Anyone who thinks that we could get anything better by going to conciliation would be deceiving themselves.
SwedishMen vi får inte bedra oss själva.
However, Madam President, I do not believe that we should deceive ourselves.
SwedishOm det blir så, kommer Österrike att bedra och ljuga för ena delen av regeringens väljare.
If Austria does this, however, it will be lying to and duping the very people who voted for one of the parties in its government.
SwedishLåt oss inte bedra oss själva: det existerar inte.
Let us not deceive ourselves: it does not exist.
SwedishÄr det okej att bedra om man har en bra anledning?
So it's all right to deceive with good reason?
SwedishNi har klokt nog följt rådet från Camillo di Cavour, som sa att han hade kommit på hur man kunde bedra diplomater.
Mr Prodi, you wisely followed the advice of Cavour, who told us that he had discovered how to deceive diplomats.
SwedishSkenet kan dock bedra, som er egen bittra erfarenhet har visat och som ni säkert har insett redan från början.
But appearances are deceptive, as your own bitter experience has shown and as you will have realised from the outset.
SwedishSom tur var lyckades de spanska medborgarna kräva sanningen och bli av med den regering som försökte bedra dem.
Fortunately, the Spanish citizens were able to demand the truth and get rid of the government which tried to deceive them.
SwedishMen terroristerna skall inte bedra sig: De kommer att förföljas med all hårdhet, och utan man ser till deras ras eller religion.
But the terrorists must be in no doubt: they will be pursued with rigour, with no regard to race and religion.
SwedishMen vi får samtidigt inte bedra oss.
But at the same time, let us not be deceived.
SwedishHur kunde du bedra en tjej som Becky?