"bedräglig" Englisch Übersetzung

SV

"bedräglig" auf Englisch

SV bedräglig
volume_up
{Adjektiv}

bedräglig (auch: vilseledande, illusorisk)
Också i länder med extremt höga säkerhetskrav visar sig säkerheten vara bedräglig.
Even in countries with extremely high safety requirements, this safety may prove deceptive.
Jag säger alltid åt mina studenter att "om du har en bedräglig kadens se då till att lyfta ögonbrynen, så kommer alla att förstå."
I always tell my students, "If you have a deceptive cadence, be sure to raise your eyebrows.
. - (SK) De europeiska konsumenterna möter ofta otillbörliga affärsmetoder och bedräglig och vilseledande reklam.
. - (SK) European consumers are often confronted with unfair commercial practices and deceptive and misleading advertising.
bedräglig (auch: falsk, olaglig, orättmätig, svekfull)
Det finns bedräglig verksamhet i marginalen - timesharehajarna.
There is a fringe of fraudulent activities - the timeshare sharks.
Konsumenterna får inte luras av en bedräglig märkning.
Consumers must not be duped by fraudulent labelling.
Jag har nämnts vid namn, anklagad för bedräglig användning av Europaparlamentet.
   Mr President, I have been mentioned by name, accused of fraudulent use of Parliament.
bedräglig (auch: vilseledande, svekfull)
volume_up
deceitful {Adj.} (betraying trust, misleading)
Vi måste reagera med kraft inför en sådan bedräglig attityd från Nordkoreas sida, som så uppenbart bryter mot de avtal som landet slutit sedan 1994.
We must react strongly to this deceitful approach adopted by North Korea, which is in flagrant violation of the agreements concluded since 1994.
bedräglig (auch: förvillande, vilseledande, illusorisk)
Enligt vår åsikt skulle det vara en bedräglig eller åtminstone en ytterst lång och dyr process att genomföra.
In our opinion, this would be delusive, or at least it would take a long time and a great deal of effort to achieve it.
bedräglig (auch: felaktig, falsk, ogrundad, oäkta)
volume_up
false {Adj.}
bedräglig (auch: bestickande, skenfager)
bedräglig (auch: vilseledande)
Det handlar om en förstärkt integration som t.o.m. i en bedräglig förpackning innehåller förstärkt repression och kontroll.
It is concerned with increased integration which, as part of a duplicitous package, involves increased repression and control.

Synonyme (Schwedisch) für "bedräglig":

bedräglig
Swedish

Beispielsätze für "bedräglig" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishÄr detta en bedräglig och således farlig symbolpolitik från europeisk sida?
Is this symbolism, employed by Europe, misleading and, therefore, dangerous?
SwedishFör det första beträffande tobaken: Kampanjen mot tobaken är ihålig och bedräglig.
Mr President, firstly with regard to tobacco: the campaign against tobacco is a sham, a fraud.
SwedishDe tjänar bara som bedräglig ersättning för andra texter om immigrationen som faktiskt är överdrivet liberala.
They serve merely to provide a trompe-l' oeil counterpart to other texts on immigration which are extremely lax.
SwedishDe tjänar bara som bedräglig ersättning för andra texter om immigrationen som faktiskt är överdrivet liberala.
They serve merely to provide a trompe-l ' oeil counterpart to other texts on immigration which are extremely lax.
SwedishSjälve Al Capone blev gripen, själve Lucky Luke, så varför skulle inte en stackars bedräglig bonde eller en oljepressare upptäckas?
Even Al Capone and Lucky Luciano got caught, so why not a poor olive-grower or oilproducer if he commits a fraud?
SwedishJag hoppas att det inte är en bedräglig känsla, för det tyska ordförandeskapet gjorde det inte lätt för sig i början.
I hope that he is not mistaken, because of course the German Presidency did not make life very easy for itself from the very start.
SwedishSjälve Al Capone blev gripen, själve Lucky Luke, så varför skulle inte en stackars bedräglig bonde eller en oljepressare upptäckas?
Because the truth is that a combined investigation of the producer and the processor can always bring fraud to light.
SwedishFör det första delar jag helt Thyssens ståndpunkt; den rättsliga grunden för det argumentet är enligt min mening fullständigt bedräglig.
To begin with, I entirely share Mrs Thyssen's opinion that the legal basis for that argument is completely flawed.
SwedishVi anser att detta är en bedräglig väg.
SwedishEn internal auditor är inte någon styrekonom i nya kläder, utan en bedräglig förpackning, som i varje fall inte är godtagbar för min grupp.
An internal auditor is not a financial controller in new clothing but a dummy package that for my group at any rate is unacceptable.
Swedish– ett antidemokratiskt EU i enlighet med en bedräglig ”plan D” som ska tvinga på oss en författning som fransmännen och nederländarna har förkastat,
- an antidemocratic Europe, following an underhand ‘plan D’ to force on us a constitution that the French and Dutch rejected;
SwedishDet finns redan i dag en bred erfarenhet av otaliga fall med avtal där konsumenterna blivit offer för bedräglig reklam eller dåliga avtal.
We already have immense experience of countless cases of contracts where consumers have been taken in by misleading advertising or bad contracts.
Swedish– ett antidemokratiskt EU i enlighet med en bedräglig ” plan D ” som ska tvinga på oss en författning som fransmännen och nederländarna har förkastat,
There are key aspects of the resolution that are tantamount to an attack on fundamental democratic rights and the Treaty on European Union.
SwedishUnder stjärnbaneret, under Europeiska unionens flagga, gömmer sig ännu en gång en världsvara, en bekvämlighetsvara, en bedräglig vara, nämligen rörelsen för en enad värld.
Once again, the circle of stars on the European Union flag is blinding us to a world trade involving leniency and fraud. This really is internationalism.
SwedishDet stora flertalet pakistaniers fördömande av de militanta islamisternas våld visar dock att extremismen fortfarande är en bedräglig minoritetsverksamhet i Pakistan.
Yet the popular condemnation by the majority of Pakistanis of the violence of the militants shows that extremism remains a fringe minority activity in Pakistan.