"avancerad" Englisch Übersetzung

SV

"avancerad" auf Englisch

SV avancerad
volume_up
{Adjektiv}

Inom alla dessa sektorer anlitar vi avancerad teknik inom kommunikationsområdet.
In all these sectors, we call on advanced communications technologies.
I Iran tillämpas en mer avancerad form av demokrati än i de flesta av grannländerna.
She practices a more advanced form of democracy than most of her neighbours.
Detta sker tillsammans med våra partners inom avancerad test- och teknikutveckling.
This strengthens our industry partners in advanced testing and technology development.
Handeln med illegala droger utgör nu en avancerad internationell verksamhet.
The illegal drugs trade is now a sophisticated international business.
En avancerad sexrobot som skickats tillbaka i tiden.. för att ändra på en lycklig dams framtid.
A sophisticated sex robot sent back through time... to change the future for one lucky lady.
Därför uppmanar vi kommissionen att utforma förslag med en mer avancerad och effektiv verktygslåda.
Therefore, we invite the Commission to come up with proposals to make the toolkit more sophisticated and more effective.
avancerad (auch: framfusig, näsvis, radikal, försigkommen)
avancerad (auch: exklusiv)

Synonyme (Schwedisch) für "avancerad":

avancerad

Beispielsätze für "avancerad" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishVi erbjuder kurser inom marknadsföring på både grund- och avancerad nivå.
We offer courses in marketing at both the undergraduate and graduate levels.
SwedishVi utbildar via kurser och program på grundnivå, avancerad nivå och på forskarutbildningsnivå.
We educate via courses and programmes on basic, graduate and post-graduate level.
SwedishDetta är vad som krävs för att fortsätta att upprätthålla en avancerad teknisk nivå.
This is what it takes to preserve a very high level of technology.
SwedishDen första är att Europa behöver en avancerad rymdpolitik som är oberoende och fortgående.
The first is that Europe needs a high-level space policy that is independent and ongoing.
SwedishDen uppmanar till förbättrad och avancerad användning av tillämpad forskning.
This calls for improved and advance use of applied research.
SwedishHerr ordförande, sedan 1985 har Österrike en mycket sträng och mycket avancerad kemikalielag.
Mr President, Austria has had very strict and very progressive legislation on chemicals since 1985.
SwedishMassproduktionen däremot förutsätter avancerad teknik.
On the other hand, mass production requires highly developed technology.
SwedishBetydelsen av avancerad teknik för den europeiska marknaden understryks ofta.
The importance of state-of-the-art technology for Europe as a location for industry is underlined time and again.
SwedishInvesteringar i forskning, avancerad teknik och humankapital är mycket viktiga om vi skall kunna nå våra tillväxtmål.
Enhancing competitiveness remains the key to achieving the objectives of growth and job creation.
SwedishEleverna i åk 7-9 får gå på en mer avancerad ”skattjakt”.
“They have to think about how many can fit in.
SwedishDet riktar för närvarande främst in sig på utbyte i grundutbildningen på avancerad nivå, till exempel examensarbeten.
Presently we try to establish exchange on master level and also posibillities for master thesis work.
SwedishMiljölagstiftningen i dessa länder var till många delar till och med mera avancerad än inom Europeiska unionen.
Environmental legislation in these countries was in many ways even further developed than the legislation in the EU.
SwedishLuleå tekniska universitet har ett stort utbud av distansutbildningar både på grundnivå och på avancerad nivå.
Luleå University of Technology has a wide range of distance learning courses both at undergraduate and graduate levels.
SwedishEn ekonomi blir inte konkurrenskraftig vare sig genom att hålla nere kostnaderna eller genom att ha tillgång till avancerad teknik.
An economy does not become competitive merely by achieving low costs or by having leading edge technology.
SwedishJag vet att det finns avancerad teknik här.
SwedishGrundläggande behörighet, avancerad nivå
SwedishFör att få oss att svälja medicinen lovar oss EU en praktiskt taget allmän tillgång till Internet och avancerad yrkesutbildning.
To sugar the pill, the EU is promising us quasi-general access to the Internet and cutting-edge vocational training.
SwedishPlanen är exakt och avancerad.
SwedishFör att få oss att svälja medicinen lovar oss EU en praktiskt taget allmän tillgång till Internet och avancerad yrkesutbildning.
To crown it all, it is actually dangling the idea of full employment, i. e. the creation of 20 to 30 million new jobs, before our noses.
SwedishDet har funnits, och finns helt klart, en förhoppning om att unionen i denna fråga, liksom i andra, skall fortsätta att vara socialt mest avancerad.
It was and still is, of course, hoped that the Union will continue to be in the vanguard in social terms, in this area as in others.