"ägodel" Englisch Übersetzung

SV

"ägodel" auf Englisch

SV ägodel
volume_up
{Utrum}

volume_up
asset {Subst.}
Han har visat att han faktiskt inte är statens ägodel. Han är flera staters ägodel.
He has proven that he is not in fact a State asset: he is an asset of various States.
Slutligen, herr talman, sa Enrique Barón en gång i mitt land: ” Jag är statens ägodel.
Finally, Mr President, in my country Mr Barón once said: ‘ I am a State asset’.
Slutligen, herr talman, sa Enrique Barón en gång i mitt land: ”Jag är statens ägodel.”
Finally, Mr President, in my country Mr Barón once said: ‘I am a State asset’.
ägodel (auch: lösegendom)
volume_up
chattel {Subst.}
Var enda ägodel, varenda minne, allt du någonsin haft i ditt liv, borta på en sekund.
Every single possession, every memory, everything you've had your whole life gone in a second.
And this is my proudest possession.

Synonyme (Schwedisch) für "ägodel":

ägodel

Beispielsätze für "ägodel" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishVåld mot kvinnor i väpnade konflikter grundar sig till stor del på traditionella värderingar om kvinnan som en ägodel.
Violence against women in armed conflict is largely based on traditional views of women as property.