"nödhjälp" Deutsch Übersetzung

SV

"nödhjälp" auf Deutsch

SV nödhjälp
volume_up
{Utrum}

nödhjälp
Europa agerade snabbt med nödhjälp både i november 1998 och nu.
Europa hat unverzüglich im Sinne der Nothilfe gehandelt, im November 1998 und auch jetzt.
Det är bra att man genom budgeten i år avsätter 175 miljoner till Kosovo och 200 miljoner till nödhjälp i Serbien.
Nothilfe für Serbien veranschlagt werden.
Denna humanitära nödhjälp som frivilligorganisationerna utför hade inte kunnat ske utan kommissionens ekonomiska stöd.
Diese humanitäre Nothilfe, die von den NRO geleistet wird, wäre ohne die finanzielle Unterstützung der Kommission nicht möglich gewesen.

Beispielsätze für "nödhjälp" auf Deutsch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishNödhjälp behövs omedelbart för att effektivt kunna bekämpa sjukdomar och hunger.
Eine Soforthilfe wird gebraucht, um Krankheiten und den Hunger wirksam zu bekämpfen.
SwedishVi har kommit fram till en punkt då vi går från nödhjälp till strukturell hjälp.
Selbstverständlich war ich seinerzeit dafür, jetzt aber stehen wir an einer Schnittstelle.
SwedishÅ andra sidan har det inte anslagits några ekonomiska medel för nödhjälp.
Andererseits wurden wiederum keine Haushaltsmittel für Soforthilfen bereitgestellt.
SwedishDen fattiga befolkningen får klara sig med en utdragen humanitär nödhjälp.
Ohne Demokratisierung des politischen Lebens ist im Kongo keine dauerhafte Stabilität möglich.
SwedishDen liberala gruppen vill att Europeiska unionen ger nödhjälp till den ryska federationen.
Die Fraktion der Liberalen befürwortet die Soforthilfe der Union für die Russische Föderation.
SwedishAtt förutom detta besluta om speciell nödhjälp är ett ingripande som ligger på kommissionen och rådet.
Darüber hinaus obliegt es der Kommission und dem Rat, über eine Sondernothilfe zu beschließen.
SwedishDet finns således ett ofrånkomligt behov av europeiska överläggningar om att ställa nödhjälp till förfogande.
Die Europäische Union muss daher unbedingt über die Bereitstellung von Soforthilfe beraten.
SwedishUnionen måste vara villig att ge all den hjälp som behövs och speciellt nödhjälp till flyktingar.
Die Europäische Union muß bereit sein, jede notwendige Hilfe und auf jeden Fall eine Soforthilfe für die Flüchtlinge zu leisten.
SwedishDet som behöver göras för att uppbåda 100 miljoner euro i nödhjälp till Asien har redan gjorts i samarbete med rådet.
Alles Notwendige, um 100 Millionen Euro Soforthilfe für Asien aufzubringen, ist in Zusammenarbeit mit den Rat bereits getan worden.
SwedishFrån början av året har nödhjälp skickats från Finland genom Röda korset och samfundet Finland-Ryssland.
In diese Gebiete wurde seit Anfang des Jahres über das Rote Kreuz und die Gesellschaft Finnland-Rußland Katastrophenhilfe aus Finnland gebracht.
SwedishDrabbade medborgare kanske får en varm EU-känsla av detta, men i slutändan står de själva för den nödhjälp de fått.
Die betroffenen Bürger mögen sich zwar für die EU erwärmen, letztlich kommen sie jedoch selbst für die Soforthilfe, die sie erhalten haben, auf.
SwedishVi kramar om honom, vi ger honom vårt stöd och när han tillträdde sade vi med rätta att nödhjälp måste skickas omgående.
Ich bin erstaunt, verehrte Kolleginnen und Kollegen, mit welcher Herzlichkeit die Völkergemeinschaft Präsident Kostunica gegenwärtig begegnet.
Swedish30 miljoner av detta går till Turkiet, i synnerhet till hjälpaktioner för provisoriska bostäder med tanke på vintern, nödhjälp således.
Davon gehen 30 Millionen an die Türkei, insbesondere für Hilfsaktionen für provisorische Winterquartiere, also für Soforthilfe.
SwedishEuropeiska unionen har handlat snabbt genom att mobilisera och erbjuda nödhjälp till de drabbade regionerna och deras invånare.
Die Europäische Union hat schnell gehandelt und eine Soforthilfe bereitgestellt, die sie den betroffenen Regionen und ihren Bewohnern angeboten hat.
SwedishDet skall sändas nödhjälp i konvojer till lands eller via flygplan, med eller utan FN: s auktorisation, och hjälpen skall skyddas.
Es müssen Hilfslieferungen auf dem Land- oder Luftweg geschickt werden, mit oder ohne Autorisierung durch die UN, und die Lieferungen brauchen Schutz.
SwedishEU ställer sig helt bakom ramavtalet och avser att ge ekonomisk hjälp, inbegripet bistånd till nödhjälp och åtgärder till stöd för avtalet.
Die EU steht voll hinter dem Rahmenabkommen und ist zu finanzieller Hilfe bereit, auch zu Soforthilfe und Maßnahmen zur Unterstützung des Abkommens.
SwedishDärför har jag här anledning att tacka kommissionär Marín och i vilket fall som helst kommissionen för deras ECHO-insats på 8, 8 miljoner ecu i nödhjälp.
Deshalb darf ich hiermit Kommissar Marín und auf jeden Fall der Kommission für ihren jüngsten ECHO-Einsatz von 8, 8 Millionen ECU Soforthilfe danken.
SwedishDetta är för närvarande den mest akuta frågan: transporter för att rädda människoliv och humanitär nödhjälp, inklusive livsmedelshjälp.
Das ist zweifelsohne die Frage, die gegenwärtig höchste Priorität hat: Transportmöglichkeiten zu ihrer Rettung und humanitäre Soforthilfe, einschließlich Nahrungsmittelsoforthilfe.
SwedishOrganisationer som ägnar sig åt utvecklingsaktiviteter i gråzonen mellan nödhjälp och utvecklingshjälp riskerar ibland att hamna mellan två stolar.
Die mit Entwicklungsaktivitäten in der Grauzone zwischen Not- und Entwicklungshilfe befassten Organisationen laufen gelegentlich Gefahr, zwischen zwei Stühle zu geraten.
SwedishÄr vi verkligen beredda för nästa fas för nödhjälp och återanpassning som ni nämnde, för det kommer återigen att kräva massiva resurser.
Sind wir wirklich auf die von Ihnen erwähnte nächste Etappe der Unterstützung und des Wiederaufbaus vorbereitet, denn auch diese wird einen immensen Aufwand an Ressourcen erfordern?