"ledare" Deutsch Übersetzung

SV

"ledare" auf Deutsch

SV ledare
volume_up
{Utrum}

ledare (auch: anförare)
Wie heißt es so schön: ' Ich bin ihr Anführer, ich muss ihnen folgen!
Men vi måste samarbeta...... så jag är här som ledare.
Da wir uns aber einigen müssen, werde ich der Anführer sein.
Luca Casarini, ledare för de Vita Overallerna, bekräftade detta i en intervju för " La Repubblica ".
Der Anführer der " Tute Bianche " Lucas Casarini hat dies in einem Interview in " La Repubblica " bekräftigt.
ledare
Denktash – ledare för det demokratiska partiet – är den andra parten i koalitionen.
Koalitionspartner ist Herr Denktasch, der Führer der Demokratischen Partei.
Medlemsstaterna kommer att behöva politiska ledare och en vilja att genomföra reformer.
Die Mitgliedstaaten brauchen politische Führer und den Willen zu Reformen.
Tyvärr kan frånvaron i sista minuten av FARC: s ledare kallas ett misslyckande.
Bedauerlicherweise hat der Führer der FARC seine Teilnahme in letzter Minute abgesagt.
ledare (auch: stege)
För övrigt anser jag att det fungerar ganska bra under ledning av en ungersk ledare i regionen.
Aus meiner Sicht funktioniert es recht gut, übrigens mit einem ungarischen Leiter in dieser Region.
Som ledare för den moldaviska delegationen är jag väl medveten om att var tredje kvinna i Moldavien är arbetslös.
Als Leiter der Delegation für die Republik Moldau weiß ich sehr wohl, dass jede dritte Frau in Moldau arbeitslos ist.
Det är tydligt att den organisation som vi omnämner, Casa Alianza, och dess ledare har lagt upp frågan på bordet och nu själva hotas.
Offensichtlich werden die von uns erwähnte Organisation Casa Alianza und ihr Leiter, die den Stein ins Rollen gebracht haben, nun selbst bedroht.
ledare (auch: chef)
Detta är den mest störande teknologi, har jag fått berättat för mig av ledare inom bekämpningsindustrin, som de har någonsin sett.
Das ist die wirkungsvollste Technik, haben mir die Manager der Pestizidindustrie gesagt, die sie je gesehen haben.
ledare
Kungen är nu högste ledare för den engelska kyrkan.
Durch die Suprematsakte ist der König das Oberhaupt der Kirche von England.
Das Parlament machte den König zum Oberhaupt der Kirche.

Beispielsätze für "ledare" auf Deutsch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishPå lång sikt bör de också ha rätt att besluta om vilka som skall vara deras ledare.
Ihnen sollte auch langfristig die Entscheidung obliegen, wer ihre Vorstände sind.
SwedishNu tycks det som om EU: s ledare bedömer att de inte behöver ha någon förevändning.
Jetzt benötigen die führenden Vertreter der EU anscheinend keinen Vorwand mehr.
SwedishVi bör ta hänsyn till de ord som uttrycks av oppositionens ledare i Zimbabwe.
Wir sollten den Worten des Führers der Opposition in Simbabwe Gehör schenken.
SwedishI första början av informationen i detta diagram var Kina världens teknologiska ledare.
Am Anfang der hier gezeigten Daten war China weltweit führend in Spitzentechnologie.
SwedishMen det är vad EU: s ledare uppenbarligen misslyckas med att tillhandahålla.
Aber das gelingt Europas politischen Entscheidungsträgern offenbar nicht.
SwedishDetta är en chans för våra ledare att utveckla ett europeiskt styrelseskick.
Hier besteht für unsere Führung die Möglichkeit, das europäische Gemeinwesen zu stärken.
SwedishMen vi får inte straffa ungdomarna för de synder som deras politiska ledare har begått.
Wir dürfen jedoch nicht die Jugend für die Sünden ihrer politischen Führung bestrafen.
SwedishAngående: Anhållna ledare för den politiska oppositionen i Ekvatorialguinea
Betrifft: Festnahme führender Oppositionspolitiker in Äquatorialguinea
SwedishEU: s ledare bör ha mod att konfrontera de största företagen inom försvarsindustrin.
Die EU-Chefs sollten den Mut haben, den wichtigsten Rüstungsproduzenten die Stirn zu zeigen.
SwedishDe provinsiella ledare som hade hotat att avgå kommer inte att göra det.
Die Provinzgouverneure, die mit Rücktritt gedroht hatten, werden dies nicht wahr machen.
SwedishDet var verkligen jämmer och elände mellan dessa länders företrädare och ledare.
Unter den Vertretern und Führern dieser Länder herrschte regelrecht Ratlosigkeit und Resignation.
SwedishHan är politiskt skicklig, han är en bra operativ ledare och en bra kommunikatör.
Er hat politisches Geschick, kann gut agieren und kommunizieren.
SwedishJag hoppas att de ledare som de valde kommer att svara upp mot den tilltron.
Ich hoffe, dass diejenigen, die sie gewählt haben, dieses Vertrauen nicht missbrauchen werden.
SwedishDet är elva år sedan hon valdes till sitt folks legitima ledare.
Vor nunmehr elf Jahren wurde sie zur legitimen Führerin ihres Volkes gewählt.
SwedishAngående: Rättegången mot ledare för den demokratiska oppositionen i Ekvatorialguinea
Betrifft: Verfahren gegen führende Politiker der demokratischen Opposition in Äquatorialguinea
SwedishI mars 2000 beslutade EU: s ledare om utformningen av Europeiska unionen 2010.
Im März 2000 entschieden die europäischen Spitzenpolitiker über die Gestalt Europas im Jahr 2010.
SwedishDjibril Diallo, arbetsgruppens ledare, kommer att vara i Bryssel den 10 och 11 januari.
Djibril Diallo, der Vorsitzende dieser Taskforce, wird am 10. und 11. Januar in Brüssel sein.
SwedishEn framstående afrikansk ledare kom med en mycket relevant kommentar.
Ein prominenter afrikanischer Politiker bemerkte etwas sehr Treffendes.
SwedishDet andra problemet handlar om visum för Taiwans högsta ledare.
Beim zweiten Problem geht es um die Visa für die taiwanesischen Regierungsvertreter.
SwedishMen är Madagaskars ledare ensamma ansvariga för denna parodi på demokrati?
Doch sind die madagassischen Machthaber allein für diese Parodie der Demokratie verantwortlich?