"Ivan" Deutsch Übersetzung

SV

"Ivan" auf Deutsch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "Ivan" im Kontext zu sehen.

Beispielsätze für "Ivan" auf Deutsch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishIvan Pilip satt i fängelse i Kuba i 26 dagar, eftersom han varit i kontakt med dissidenter.
Herr Pilip war 26 Tage in Kuba im Gefängnis, weil er Kontakt mit Dissidenten hatte.
SwedishJag undrar om Ivan Lewis har råd med en liknande inställning i det brittiska underhuset.
Ich frage mich, ob Herr Louis sich im britischen Parlament ein derartiges Verhalten erlauben könnte.
SwedishIvan Lewis talade om dialog, och jag hoppas att vi kan få till stånd både dialog och utveckling.
Herr Lewis sprach von Dialog, und ich hoffe doch, dass wir zu Dialog und Zusammenarbeit finden können.
SwedishJag vill tacka Ivan Lewis för hans redogörelse av budgeten för de andra EU-institutionerna 2006.
Ich möchte Herrn Lewis für die Vorlage des Haushaltsplans 2006 für die anderen Gemeinschaftsorgane danken.
SwedishVi har fått reda på att en ledamot av det tjeckiska parlamentet, Ivan Pilip, har häktats på Kuba.
Uns ist bekannt geworden, dass in Kuba ein Mitglied des Tschechischen Abgeordnetenhauses, und zwar Herr Ivan Pilip, verhaftet wurde.
Swedish– För allas räkning tackar jag Ivan Lewis som på rådets vägnar har redogjort för förslaget till 2006 års allmänna budget.
   – Im Namen aller danke ich Herrn Lewis, der im Namen des Rates den Entwurf des Gesamthaushaltsplans für 2006 erläutert hat.
SwedishFörra veckan hade jag tillfälle att i Prag sammanträffa med vår kollega från det tjeckiska parlamentet, Ivan Pilip.
Ich hatte in der letzten Woche in Prag die Gelegenheit, mit unserem Kollegen aus dem tschechischen Parlament, Herrn Ivan Pilip, zusammenzutreffen.
SwedishHerr rådsordförande, tänk på att offren är försvarslösa och det råder straffrihet för förövarna, som löjtnant Iván Moriano, i Spanien.
Bedenken Sie, Herr amtierender Präsident, dass in Spanien die Opfer schutzlos sind und Angreifer wie Leutnant Iván Moriano straffrei davonkommen.
SwedishUnder oktober 2004 fattade kommissionen beslut om att anslå 1 miljon euro i humanitärt bistånd till de mest utsatta offren för orkanerna Ivan och Charlie på Kuba.
Im Oktober 2004 fasste die Kommission einen Beschluss über humanitäre Hilfe im Umfang von 1 Mio. EUR, um den am stärksten betroffenen Opfern der Orkane Ivan und Charlie in Kuba zu helfen.

Lerne weitere Wörter

Swedish
  • Ivan

Weitere Übersetzungen im bab.la Deutsch-Englisch Wörterbuch.