"Invandrade" Deutsch Übersetzung

SV

"Invandrade" auf Deutsch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "Invandrade" im Kontext zu sehen.

Beispielsätze für "Invandrade" auf Deutsch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishInvandrade kvinnor är särskilt utsatta för diskriminering och social utslagning.
Eingewanderte Frauen sind der Diskriminierung und sozialen Ausgrenzung in ganz besonderem Maße ausgesetzt.
SwedishDetta är viktigt att komma ihåg när vi diskuterar problemen för invandrade kvinnor i Europa.
Dessen müssen wir uns bewusst sein, wenn wir die Probleme der weiblichen Einwanderer in Europa erörtern.
SwedishDet som vi talar om här är invandrade arbetstagare, minderåriga arbetstagare, tillfälliga arbetstagare, och så vidare.
Es geht hierbei um ausländische Arbeitnehmer, minderjährige Arbeitnehmer, Zeitarbeitnehmer usw.
SwedishMen detsamma gäller extremhögerns främlingsfientliga verbala angrepp på de invandrade medborgarna.
Dasselbe gilt auch für die fremdenfeindlichen Verbalattacken europäischer Rechtsextremisten auf zugewanderte Mitbürger.
SwedishJag måste säga honom att de invandrade väljarna inte nödvändigtvis är den bästa kundkrets vi kan finna.
Ich muß ihm sagen, daß die Klientel der Einwanderer als Wähler nicht unbedingt die beste ist, die man finden kann.
SwedishOmgrupperingar av multinationella företag är fria men inte återföreningar av invandrade arbetares familjer.
Zusammenschlüsse multinationaler Unternehmen sind unbeschränkt möglich, nicht jedoch die Zusammenführung von Gastarbeiterfamilien.
SwedishJag kan för övrigt nämna att mer än 70 procent av de invandrade portugiserna i Venezuela kommer från min region, Madeira.
Nebenbei bemerkt stammen mehr als 70 % der in Venezuela eingewanderten Portugiesen aus meiner Region, der Insel Madeira.
SwedishVåldet blev allmänt utbrett, särskilt mot den invandrade befolkningen eller medborgare från norr eller grannländer.
Die Gewaltakte, vor allem gegen die Einwanderer und die aus dem Norden und aus den Nachbarländern stammenden Bürger, nahmen zu.
SwedishI kommissionens grönbok fick vi följande information: ” Vi behöver 20 miljoner invandrade arbetstagare fram till år 2030. ”
Im Grünbuch der Kommission heißt es, dass wir bis 2030 aufgrund unseres Arbeitskräftebedarfs 20 Millionen Einwanderer benötigen.
SwedishVi beklagar alla de dödsfall som har inträffat och de våldsamma och oproportionerliga reaktionerna mot de invandrade arbetstagarna.
Wir alle bedauern die Todesfälle und die gewalttätigen und unverhältnismäßigen Reaktionen gegen die ausländischen Arbeitnehmer.
SwedishDenna oacceptabla inställning är en förolämpning mot de miljoner invandrade arbetstagare som bidrar till Europas rikedom.
Das dürfen wir nicht zulassen, das ist ein Schlag ins Gesicht von Millionen von ausländischen Arbeitnehmern, die mit zum Reichtum Europas beitragen.
SwedishDet är mycket viktigt för integrationen av nya invandrade medborgare att vi utvecklar utbildningssektorn och anpassar den efter detta.
Für die Integration der neu zugewanderten Bürgerinnen und Bürger ist es ganz wichtig, dass wir den Bildungssektor entsprechend ausbauen.
SwedishDe otrygga villkor som den invandrade befolkningen som helhet får utstå är beklagansvärd, och även här är det kvinnorna som i synnerhet drabbas.
Weiterhin sind die prekären Bedingungen zu beklagen, unter denen die Einwanderer insgesamt und auch hier besonders die Frauen leiden.
SwedishVi har inte röstat emot betänkandet eftersom vissa av ändringsförslagen skulle kunna underlätta saker och ting något för de invandrade arbetstagarna.
Wir haben nicht gegen diesen Bericht gestimmt, denn einige vorgeschlagene Änderungsanträge würden den Einwanderern das Leben etwas erleichtern.
SwedishÖver 130 000 människor från de östeuropeiska länderna invandrade till Förenade kungariket mellan maj och december 2004, tio gånger fler än enligt de högsta officiella prognoserna.
Von Mai bis Dezember 2004 sind 130 000 Bürger aus osteuropäischen Ländern in das Vereinigte Königreich eingewandert.
SwedishUnder andra hälften av seklet ökade aktiviteten frenetiskt, och användningen av invandrade arbetstagare från kontrakterade byggmästare är konstant.
In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts hat die Aktivität sprunghaft zugenommen, und immer wieder werden ausländische Arbeitnehmer, Subunternehmer eingesetzt.
SwedishEn bråkdel mer eller mindre viktig av invandrade arbetare, de, som betraktas som personer utan identitetshandlingar, utesluts från all rättsligt liv.
Ein großer Prozentsatz der Immigranten, jene, die keine ordnungsgemäßen Aufenthaltspapiere haben, sind ganz und gar von der legalen Existenz ausgeschlossen.
SwedishÄndringsförslaget som låter den invandrade själv välja mellan ett lämplighetsprov och en provanställning är acceptabelt för kommissionen.
Der Abänderungsantrag, demzufolge dem Migranten das Wahlrecht zwischen einem Anpassungskurs oder einer Eignungsprüfung eingeräumt wird, ist für die Kommission akzeptabel.
SwedishIngen kontroll utövas vid gränserna trots att italienarna visat att detta medel gör det möjligt att stoppa den invandrade eller bedrägliga vitlöken, om jag så får säga.
An den Grenzen gibt es keinerlei Kontrolle, während die Italiener bewiesen haben, daß sich auf diese Weise der Knoblauchschmuggel stoppen läßt.
SwedishVi får dock inte underskatta värdet av att bevara den språkliga och kulturella identiteten hos barn till invandrade europeiska arbetstagare.
Allerdings dürfen wir nicht den Wert unterschätzen, den die Aufrechterhaltung der sprachlichen und kulturellen Identität der Kinder europäischer Wanderarbeitnehmer besitzt.

Lerne weitere Wörter

Swedish
  • Invandrade

Bab.la bietet außerdem das Deutsch-Schwedisch Wörterbuch für mehr Übersetzungen.