"Internet" Deutsch Übersetzung

SV

"Internet" auf Deutsch

DE

"Internet" auf Schwedisch

SV Internet
volume_up
{Substantiv}

Internet
Klicka inte på Internet Explorer (64 bitar) eller Internet Explorer (Inga tillägg).
Klicken Sie nicht auf Internet Explorer (64-Bit) oder Internet Explorer (Ohne Add-Ons).
I Internet Explorer 8 klickar du på Hjälp-menyn och väljer sedan Om Internet Explorer.
Klicken Sie in Internet Explorer 8 auf das Menü Hilfe und anschließend auf Über Internet Explorer.
Åsiktsfrihet måste förbli en prioritet på Internet, och särskilt på Internet.
Die freie Meinungsäußerung muss im Internet weiter Vorrang genießen, das heißt, vor allem im Internet.

Beispielsätze für "Internet" auf Deutsch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishCensur av Internet är inte bra någonstans, inte ens i EU: s medlemsstater.
Internetzensur ist nirgendwo gut, auch nicht in den Ländern der Europäischen Union.
SwedishMen en snabbare och förmånligare tillgång till Internet utan innehåll är inget värd.
Aber schneller und günstiger Internetzugang ist ohne Inhalte nichts wert.
SwedishHär är ett exempel, från tiden före internet. ~~~ En grupp som uppträder.
Nun, hier ist ein Beispiel -- vor dem Internetzeitalter -- dieser Maschine in Aktion.
SwedishGenom att lägga ut informationen på internet, det jag gör är att berättar om allt.
Indem ich alle Informationen veröffentliche, gebe ich allen Zugang zu meinem gesamten Leben.
SwedishGoogle samlar in och organiserar information som publiceras på Internet.
Google sammelt und ordnet Informationen, die im Web veröffentlicht wurden.
SwedishRegeringarna har på ett entusiastiskt sätt börjat att göra sig tillgängliga på Internet.
Die Behörden haben ihren Internetauftritt mit großer Begeisterung in Angriff genommen.
SwedishSidan öppnas automatiskt på den mobila enheten om den är ansluten till Internet.
Die Seite wird automatisch auf Ihrem Mobilgerät geöffnet, wenn eine Internetverbindung besteht.
SwedishTill år 2002 skall vi faktiskt ha alla skolor i England uppkopplade till Internet.
Bis zum Jahr 2002 werden alle Schulen in Großbritannien über einen Internetanschluß verfügen.
SwedishJag vet att ord försämrats nuförtiden på grund av hur annonsörer på Internet använt dem.
Ich weiß, dass dieses Wort schon an Wert verloren hat, wegen diesen Internetvermarktern.
SwedishVår avsikt är att representera videoinnehåll på Internet rättvist och korrekt.
Unser Ziel besteht darin, die Videoinhalte des Internets unparteiisch und exakt wiederzugeben.
SwedishVår målsättning är att representera innehållet på Internet på ett rättvist och korrekt sätt.
Wir sind bestrebt, die Inhalte des Internets fair und präzise wiederzugeben.
SwedishMånga tror att marknaden på Internet kommer att bli tre gånger så stor.
Viele Stimmen glauben, daß der Internetmarkt dreimal so groß sein wird.
SwedishVi väntar fortfarande på europeiska regler för användning av Internet.
Wir warten auf eine europäische Regelung für die Nutzung des Internets.
SwedishPå grund av Internet segrade sanningen och alla kände till sanningen.
Aufgrund des Internets hat sich die Wahrheit durchgesetzt und jeder kannte die Wahrheit.
SwedishVi måste också uppnå en balans inom unionen när det gäller tillgång till Internet.
Auch beim Internetzugang müssen wir innerhalb der Union zu ausgeglichenen Verhältnissen gelangen.
SwedishSådana attacker har kommit att bli ett av de största hoten på Internet.
Diese Angriffe zählen neuerdings zu den häufigsten Onlinebedrohungen.
Swedish ~~~ Internet Explorer 9 utnyttjar de nya funktionerna i Windows 7 på ett föredömligt sätt.
Angeheftete Sites, Sprunglisten und mehr – alles das arbeitet zusammen
SwedishDet skulle göra det möjligt att återupprätta ett visst förtroende vid användningen av Internet.
Dadurch könnte ein gewisses Vertrauen in die Internetnutzung wiederhergestellt werden.
SwedishLadda sidorna till utrymmet för din hemsida hos din Internet-leverantör.
Laden Sie die Seiten in Ihren Homepage-Bereich bei Ihrem Provider.
SwedishDen som inte kan läsa och skriva har inte en chans i vår dator- och Internet-dominerade värld.
Wer nicht lesen und schreiben kann, hat in unserer Computer- und Internetwelt keine Chance.