"Internationella domstolen" Deutsch Übersetzung

SV

"Internationella domstolen" auf Deutsch

SV Internationella domstolen
volume_up

Internationella domstolen

Ähnliche Übersetzungen für "Internationella domstolen" auf Deutsch

internationell Adjektiv
domstol Substantiv

Beispielsätze für "Internationella domstolen" auf Deutsch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishDet föreslogs till och med att man skulle dra Nato inför Internationella domstolen i Haag.
Es wurde sogar vorgeschlagen, man möge die NATO vor den Gerichtshof in Den Haag bringen.
SwedishDeras namn måste lämnas ut till den internationella domstolen för det forna Jugoslavien.
Ihre Namen müssen dem internationalen Gerichtshof für das ehemalige Jugoslawien übermittelt werden.
SwedishInternationella domstolen i Haag avgör mellanstatliga tvister.
Der Internationale Gerichtshof in Den Haag entscheidet über zwischenstaatliche Streitigkeiten.
SwedishMan kan också konstatera en allvarlig brist på samarbete med den Internationella Domstolen.
Festzustellen ist ebenfalls ein schwerwiegender Mangel an Zusammenarbeit mit dem Kriegsverbrechertribunal.
SwedishDe är nu i Nederländerna, och nästa år kommer de att ställas inför Internationella domstolen.
Sie sind jetzt in den Niederlanden und werden nächstes Jahr vor dem internationalen Strafgerichtshof erscheinen.
SwedishSamma grundläggande förhandsvillkor gäller också för Kroatien: samarbete med internationella domstolen är en nödvändig förutsättning.
Auch bei Kroatien gelten die Grundvoraussetzungen: Zusammenarbeit mit dem Internationalen Gerichtshof ist.
SwedishDe olösta tvisterna bör i rimlig tid föras upp i Internationella domstolen i Haag, senast år 2004.
Die ungelösten Streitfälle müssen in einem angemessenen Zeitraum vor den Internationalen Gerichtshof gebracht werden, d. h. spätestens bis 2004.
SwedishEtt stöd till den i Haag och Rwanda verkande internationella domstolen mot krigsförbrytelser hör också till våra önskemål.
Auch die Unterstützung des in Den Haag und Ruanda tätigen Internationalen Gerichtshofes gegen Kriegsverbrechen gehört zu unseren Wünschen.
SwedishDärför undrar jag varför man inte före den 24 mars lämnade in någon anmälan mot Milosevic till Internationella domstolen i Haag.
Deshalb frage ich mich: Warum ist vor dem 24. März keine Strafanzeige gegen Milosevi beim Strafgerichtshof in Den Haag gestellt worden?
SwedishJag skulle vilja påstå att vad vi nu väntar på är att världssamfundet självt skall samarbeta med den internationella domstolen.
Ich möchte sagen, jetzt heißt es für den Internationalen Gerichtshof, auf die Mitwirkung der internationalen Völkergemeinschaft zu warten.
SwedishBåda militära organisationerna har ett åtagande om kärnvapen, vapen som Internationella domstolen har ansett som olagliga.
Beide militärischen Organisationen befürworten Kernwaffen, Waffen also, die vom Internationalen Gerichtshof für rechtswidrig erklärt worden sind.
SwedishVi ser med förhoppning på den roll som ukrainska parlamentet, högsta domstolen, internationella medlare och media har haft.
Unsere Hoffnungen richten sich auf die Rolle des ukrainischen Parlaments, des Obersten Gerichtshofs, der internationalen Vermittler und der freien Medien.
SwedishDet är mycket riktigt ett extraordinärt steg som Serbiens regering har tagit genom att överlämna Milosevic till den internationella domstolen.
Den Schritt der Regierung Serbiens, Milosevic an den Internationalen Gerichtshof zu überstellen, halte ich wirklich für außergewöhnlich.
SwedishDet kommer aldrig att kunna existera någon fred och frihet i regionen så länge Milosevic inte har avsatts och ställts inför Internationella domstolen!
Frieden und Freiheit in der Region kann es niemals geben, wenn nicht Milosevic endlich verschwindet und vor dem internationalen Gerichtshof landet!
SwedishVad beror det på att EU i fallet Kroatien inte har låtit kravet på samarbete med den internationella domstolen för f.d.
Im Falle von Kroatien hinderte das Problem der Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien die EU nicht an der Aufnahme von Beitrittsverhandlungen.
SwedishDen internationella domstolen i Haag fastslog att innehav av kärnvapen strider mot internationell lag och detta bekräftades på nytt av en skotsk domstol år 1999.
Nach einem Urteil des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag, das 1999 von einem schottischen Gericht bestätigt wurde, verstößt der Besitz von Atomwaffen gegen das Völkerrecht.
SwedishFör det andra vill jag fråga om samarbetet med den internationella domstolen får konsekvenser för före detta Jugoslavien också när det gäller finansieringen av Republika Srpska.
Zweitens möchte ich fragen, ob die Zusammenarbeit mit dem internationalen Gericht für das ehemalige Jugoslawien auch Rückwirkungen auf die Finanzierung der Republica Srbska hat.
SwedishDe brittiska och franska kärnvapnen bör demonteras i enlighet med artikel 6 i icke-spridningsavtalet och i linje med domen från den Internationella Domstolen 1966.
Die britischen und französischen Atomwaffen müssen gemäß Artikel 6 des Atomwaffensperrvertrages, und wie in der Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs von 1966 gefordert, abgeschafft werden.
SwedishFörenta staterna har i många frågor, inklusive Internationella domstolen, klimatförändringarna och Irak, intagit ståndpunkter som vi måste kritisera den amerikanska regeringen för.
Die USA haben beim Internationalen Gerichtshof, beim Klimawandel, in der Irak-Frage und in manchem mehr eine Haltung eingenommen, die wir mit der gegenwärtigen Regierung kritisch angehen müssen.
SwedishEn ratificering av den permanenta internationella domstolen måste snabbt komma till stånd, för att vi skall kunna skapa ett redskap som i framtiden aktivt kan motverka brott mot krigets lagar.
Die Ratifizierung des ständigen Internationalen Gerichtshofs muß schnell durchgeführt werden, damit wir über ein Instrument verfügen, das in Zukunft aktiv gegen Kriegsverbrechen vorgehen kann.