"inte har att göra med" Deutsch Übersetzung

SV

"inte har att göra med" auf Deutsch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "inte har att göra med" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "inte har att göra med" auf Deutsch

inte Adverb
German
inte
German
att Konjunktion
German
göra Verb
med Adverb
med Präposition
German
hår Substantiv
German
här Substantiv
German
här
German

Beispielsätze für "inte har att göra med" auf Deutsch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishKommissionen påstår att det inte har att göra med frågan om ansvarsfrihet för år 1998.
Die Kommission behauptet, daß die Vorfälle nicht unter die Entlastung für 1998 fallen.
SwedishDetta är ett förvaltningsproblem som inte har att göra med något brottsligt beteende.
Das ist kein strafrechtliches, sondern ein Verwaltungsproblem.
SwedishAllt detta talar för att vi inte har att göra med ett lustspel, utan kanske snarare ett drama.
Das alles spricht eher dafür, daß wir es nicht mit einem Lustspiel zu tun haben, vielleicht eher mit einem Drama.
SwedishJag förstår inte kommissionsledamoten när han säger att detta inte har att göra med vår gemensamma transport.
Ich verstehe den Kommissar nicht, wenn er sagt, daß dies mit unserem gemeinsamen Transport nichts zu tun hat.
SwedishJag betraktar därför de ovan nämnda ändringsförslagen som överspelade, eftersom de inte har att göra med den text som är rådets senaste förslag.
Daher sind diese Änderungsanträge, da sie sich auf den zuletzt vom Rat vorgeschlagenen Text beziehen, meines Erachtens hinfällig.
SwedishVåra förhandlingar med Mercosur och med andra regioner påverkas negativt av att vi inte har att göra med en röst, utan med många.
Unsere Verhandlungen mit dem MERCOSUR und mit anderen Regionen leiden darunter, dass wir es nicht mit einer Stimme zu tun haben, sondern mit vielen.
SwedishDet är en grundläggande rättighet, i synnerhet som vi inte har att göra med ett handelsavtal här, utan med ett faktiskt anslutningsfördrag.
Das ist ein Grundrecht, insbesondere, da wir es hier nicht mit einem Handelsabkommen, sondern vielmehr mit einem Beitrittsvertrag zu tun haben.
SwedishVi kan också fråga oss om denna handlingsförlamning inte har att göra med att majoriteten av mobiltelefonstillverkarna är europeiska företag.
Wir können uns sogar fragen, ob sich diese Unbeweglichkeit nicht daraus ergibt, dass die meisten Mobiltelefonhersteller europäische Unternehmen sind.
SwedishDessutom bör de områden som Europeiska unionen inte har att göra med avgränsas noggrant, de områden där medlemsstaterna suveränt kan fatta beslut.
Die Gebiete, auf denen die Europäische Union nichts zu suchen hat, sondern die Mitgliedstaaten souveräne Beschlüsse fassen können, müssen außerdem genau abgegrenzt werden.
SwedishHur kan kommissionen säga något som detta, att detta inte har att göra med artikel 280, när denna förordning bara är en enkel bearbetning av artikel 280?
Wie kann die Kommission dann so etwas sagen, dass dies nichts mit Artikel 280 zu tun hat, wenn doch diese Verordnung eine direkte Abschrift der Bestimmungen von Artikel 280 ist?
SwedishKommissionens åsikt är att detta förslag bara handlar om administrativt samarbete och inte har att göra med faktisk skatteuppbörd eller åtgärder på skatteområdet.
Nach Ansicht der Kommission bezieht sich dieser Vorschlag vor allem auf eine Verwaltungszusammenarbeit und nicht auf die tatsächliche Steuereintreibung oder steuerliche Maßnahmen.

Lerne weitere Wörter

Swedish
  • inte har att göra med

Suche weitere Wörter im Deutsch-Schwedisch Wörterbuch.