"innebär inte" Deutsch Übersetzung

SV

"innebär inte" auf Deutsch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "innebär inte" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "innebär inte" auf Deutsch

innebär Verb
German
inte Adverb
German
inte
German

Beispielsätze für "innebär inte" auf Deutsch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishDetta innebär naturligtvis inte att det inte finns några projekt på detta område.
Dies soll natürlich nicht heißen, dass es in diesem Bereich keine Vorhaben gibt.
SwedishBara för att det kommer från USA innebär det inte att det är helt igenom dåligt.
Nur weil etwas in den USA erfunden wurde, muss es noch lange nicht schlecht sein.
SwedishDetta innebär inte att vi vill ersätta de nationella tjänsterna i medlemsstaterna.
Damit sollen die nationalen Dienste in den Mitgliedstaaten nicht ersetzt werden.
SwedishDet innebär att vi inte kan samfinansiera paketen för att få tillgång till dem.
Das bedeutet, dass wir die Pakete nicht kofinanzieren können, um sie zu bekommen.
SwedishAtt inte bevilja ansvarsfrihet innebär inte att man angriper en viss kommissionär.
Die Verweigerung der Entlastung richtet sich nicht gegen bestimmte Kommissare.
SwedishDet innebär inte att vi överger eller ger upp våra principer eller värderingar.
Das heißt aber nicht, dass wir unsere Grundsätze oder Werte aufgeben werden.
SwedishVilket inte innebär att de inte kan komplettera varandra eller att de är oförenliga.
Was nicht heißt, daß sie sich nicht ergänzen können oder gar inkompatibel sind.
SwedishEftersom att det är billigt och inte innebär några extrakostnader för kommissionen.
Es ist nämlich billig und bedeutet für die Kommission keine zusätzlichen Ausgaben.
SwedishDen fortsätter att utvecklas, och den innebär inte obetingat det som är bäst.
Sie entwickelt sich weiter, und sie ist nicht unbedingt das, was günstig ist.
SwedishUpprepade gånger har det påpekats att fiskmjöl inte innebär någon risk för TSE.
Dabei wird immer wieder darauf verwiesen, dass es kein TSE-Risiko von Fischmehl gibt.
SwedishDet innebär att kommissionen inte kommer att kunna rekrytera någon över huvud taget.
Das bedeutet, dass die Kommission überhaupt keine Neueinstellungen vornehmen kann.
SwedishOm vi skall vara ärliga, innebär detta direktiv inte något större språng framåt.
Wenn wir ehrlich sind, ist diese Richtlinie bestimmt nicht der große Sprung nach vorn.
SwedishVi vill ha en kontrollerad konkurrens, som för övrigt inte innebär någon privatisering.
Wir wollen den kontrollierten Wettbewerb, der übrigens keine Privatisierung ist.
SwedishDetta innebär inte att Förenade kungarikets stränder är föroreningshärdar.
Das heißt aber nicht, dass die Strände Großbritanniens extrem verschmutzt sind.
SwedishSubsidiaritetsprincipen innebär inte automatiskt ett undantag från marknadens regler.
Subsidiarität heißt nicht, die Marktgesetze automatisch außer Kraft zu setzen.
SwedishGlobal uppvärmning innebär inte en faktisk uppvärmning i varje enskild del av världen.
Globale Erwärmung bedeutet nicht tatsächliche Erwärmung in jedem Teil der Welt.
SwedishDetta innebär sannerligen inte att vi är nöjda med den nuvarande situationen.
Das bedeutet natürlich nicht, dass wir mit dieser Situation zufrieden wären.
SwedishDet finns ingen frihet som inte också innebär fri handel och fri rörlighet.
Es gibt keine wirkliche Freiheit ohne Handelsfreiheit und ohne Freizügigkeit.
SwedishDenna förhalningstaktik innebär att vi inte alls bryr oss om företagens förväntningar.
Diese Hinhaltepolitik ignoriert völlig die Erwartungen unserer Gesellschaften.
SwedishDetta ställningstagande innebär inte att vi stödjer kommissionens förslag.
Diese Position bedeutet nicht, dass wir den Vorschlag der Kommission unterstützen.

Lerne weitere Wörter

Swedish
  • innebär inte

Im Chinesisch-Deutsch Wörterbuch findest Du noch weitere Übersetzungen.