"inga pengar" Deutsch Übersetzung

SV

"inga pengar" auf Deutsch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "inga pengar" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "inga pengar" auf Deutsch

inga Pronomen
German
pengar Substantiv

Beispielsätze für "inga pengar" auf Deutsch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishDet framlagda förslaget är mycket bra, men det finns inga extra pengar avsatta.
Der eingebrachte Vorschlag ist zweckmäßig, aber es sind keine Mittel dafür vorgesehen.
SwedishJag anser inte att det kommer att hjälpa eftersom inga extra pengar är tillgängliga.
Ich bezweifle den Nutzen, da keine zusätzlichen Mittel zur Verfügung stehen.
SwedishJag hade inga pengar att gå på bio för, men jag fick reda på att ...
Und durch einen Zufall landete ich endlich bei der Psychologie.
SwedishDe flesta ansedda e-handelssajter försäkrar att inga pengar debiterats från kontot.
Die Shopping-Sites mit dem besten Ruf garantieren, dass keine Geldabbuchung ohne vollständige Lieferung erfolgt.
SwedishDet finns inga pengar för viktig politik i detta paket.
In diesem Paket ist für wesentliche Politiken kein Geld vorhanden.
SwedishDå har Europeiska centralbanken inga pengar för att rädda spekulanterna.
Dann wird die Europäische Zentralbank keine Gelder mehr haben, mit denen die Spekulanten gerettet werden können.
SwedishDet finns inga pengar för att sammankoppla de två kärnkraftverken med det nordkoreanska elnätet.
Es werden keine Mittel bereitgestellt, um die beiden Atomkraftwerke an das Stromnetz Nordkoreas anzuschließen.
SwedishDessutom vill vi under inga omständigheter anslå mer pengar till den gemensamma jordbrukspolitiken.
Darüber hinaus wollen wir unter keinen Umständen mehr Mittel für die Gemeinsame Agrarpolitik bereit stellen.
SwedishRådet avger löften varje söndag förmiddag, men på måndagen finns det inga pengar till att infria löftet.
Das wird alles Sonntagsmorgens vom Rat versprochen, und Montags haben wir kein Geld, um das einzulösen.
SwedishEU har inga egna pengar utan använder pengar som kommer från skattebetalarna i alla medlemsländer.
Die EU verfügt nicht über eigene Gelder, sondern gibt das Geld der Steuerzahler aus allen Mitgliedstaaten aus.
SwedishMed bara tomma löften och inga pengar till stöd för dem kommer man bara att alienera väljaren ännu mer.
Lediglich mit leeren Versprechungen und ohne Geld wird man es sich mit dem Wähler nur noch mehr verscherzen.
SwedishMen vi går till dem och säger, att vi ger inga pengar.
Wir aber gehen hin und sagen, wir geben kein Geld.
SwedishHan är en tjänar-inga-pengar - borde-göra-slut-nolla.
Hin und her, in der Gasse, leistet nichts, Penner!
SwedishOch självklart hade vi inga pengar, vi spelade gitarr för att skaffa de pengar som behövdes för frimärken.
Natürlich hatten wir kein Geld, wir spielten Gitarre, um das Geld reinzukriegen für das Porto der ganzen Briefe.
SwedishVi tjänar inga pengar på dessa förbaskade program.
Diese blöden Filme bringen uns kein Geld ein.
SwedishEftersom resurserna är knappa ber jag kommissionen att se till att inga pengar slösas bort.
Da wir nur über begrenzte Mittel verfügen, fordere ich die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die Mittel nicht verschwendet werden.
SwedishDet gör vi inte genom att uppfinna nya stödsystem - det finns för övrigt inga pengar i budgeten till detta.
Die Erfindung neuer Beihilferegelungen - für die im Haushalt außerdem keine Mittel vorhanden sind - ist der falsche Weg.
SwedishAktörerna på plats är tillsammans ansvariga, enbart pengar löser inga problem i längden, herr Nicholson!
Die Akteure vor Ort sind gemeinsam verantwortlich, mit Geld allein regle ich auf Dauer keine Probleme, Herr Kollege Nicholson!
SwedishInga krabbor, inga turister, inga pengar!
SwedishOch nu står vi där och har inga pengar!

Lerne weitere Wörter

Swedish
  • inga pengar

Mehr in dem Deutsch-Schwedisch Wörterbuch.