"införskaffa" Deutsch Übersetzung

SV

"införskaffa" auf Deutsch

SV införskaffa
volume_up
{transitives Verb}

införskaffa
I flera av våra länder fortsätter terroristorganisationer att rekrytera, utbilda, införskaffa medel, samla information, ja, verkligen utöva terroristverksamhet.
Sie rekrutieren, bilden aus, beschaffen Geld, sammeln Informationen und sind sogar terroristisch tätig.

Synonyme (Schwedisch) für "införskaffa":

införskaffa

Beispielsätze für "införskaffa" auf Deutsch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishVid en sådan tillfällig vistelse skall personen införskaffa formulär E111 före avresan.
Im Falle eines solchen zeitweiligen Aufenthalts sollte sich die Person vor ihrer Abreise ein E-111-Formular besorgen.
SwedishI dagsläget tillåts Iraks regim till och med att exportera obegränsade mängder olja för att kunna införskaffa humanitära varor.
Zur Zeit darf das irakische Regime sogar unbeschränkt Öl für den Kauf humanitärer Güter exportieren.
SwedishFlera länder har inget sådant system och måste införskaffa ett snarast, för att ett enhetligt system skall vara logiskt.
Einige Länder haben ein solches System nicht und müssen sich schnell darauf einstellen, damit das einheitliche System auch schlüssig ist.
SwedishPå det sättet kommer de att kunna införskaffa och bygga upp förråd av utrustning, för i praktiken är IT-klyftan givetvis en djupare form av social klyfta.
Auf diese Weise können wir einen Technikbestand erwerben und anlegen, denn die digitale Teilung ist in der Praxis eine vertiefte soziale Teilung.
SwedishOm man råkar vara en av de allt fler narkotikasmugglarna, eller internationella brottslingarna eller liknande, så finns det fortfarande dessvärre guld att införskaffa i Europa.
Aus der Sicht einer der zunehmenden Drogenschmuggler-Banden oder internationaler Krimineller usw. ist Europa, traurig aber wahr, immer noch eine Goldgrube.
SwedishJag kan och kommer emellertid inte att övertyga dem om att deras surt förvärvade skattepengar ska hjälpa en spannmålsmagnat att införskaffa sig ytterligare en Mercedes.
Jedoch kann und werde ich sie nicht davon überzeugen, dass ihre schwer verdienten Steuergelder dabei helfen sollen, einem Getreidekönig einen weiteren Mercedes zu bezahlen.
SwedishBBC visade att det är enkelt att, genom att betala mutor till västafrikanska tjänstemän, införskaffa de tillstånd som krävs för att föra över barn till Europa.
Die BBC hat darüber berichtet, wie leicht offenbar westafrikanische Beamte bestochen werden können, damit echte Papiere für die Ausreise der Kinder nach Europa erworben werden können.
SwedishMan måste komma ihåg att Nato hoppat över att införskaffa mandat från FN: s säkerhetsråd för att intervenera och att det franska parlamentet ställdes inför fullbordat faktum.
Wir müssen hier klar daran erinnern, daß die NATO ohne Mandat des UNO-Sicherheitsrates interveniert hat und daß das französische Parlament vor vollendete Tatsachen gestellt wurde.