"införa" Deutsch Übersetzung

SV

"införa" auf Deutsch

DE

SV införa
volume_up
[införde|har infört] {Verb}

1. Volkswirtschaft: "skatt"

Synonyme (Schwedisch) für "införa":

införa
inför
Swedish

Beispielsätze für "införa" auf Deutsch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishJag anser att ansträngningar att införa språk likaså skulle skapa förbittring.
Der Versuch, eine Sprache aufzuzwingen, würden zu ebensolchen Spannungen führen.
SwedishNi har redan förklarat vad er avsikt är när ni tänker införa visumkrav vid VM.
Was Sie mit der Visapflicht für die WM erreichen wollen, haben Sie schon erklärt.
SwedishSverige planerar att införa ett ensidigt moratorium för torskfisket i Östersjön.
Schweden plant, ein einseitiges Moratorium für den Dorschfang in der Ostsee.
SwedishNär kommer EG-domstolen äntligen att till fullo införa de interna kontrollnormerna?
Wann werden vom EuGH die internen Kontrollnormen endlich vollständig angewandt?
SwedishDe stora operatörerna får inte införa eller bestämma vilka reglerna ska vara.
Die großen Betreiber dürfen diese Bedingungen nicht auferlegen oder vorbestimmen.
SwedishI Cappatos betänkande föreslås att man även skall kunna införa systemet med opt out.
Im Bericht Cappato wird auch die Möglichkeit der Opt-out-Regelung vorgeschlagen.
SwedishAtt införa denna papperstiger är enligt min åsikt att missleda konsumenterna.
Die Einführung dieses Papiertigers halte ich für eine Irreführung der Verbraucher.
SwedishOm ni tillåter skall jag försöka införa lite sunt förnuft i den här frågan.
Gestatten Sie mir, etwas gesunden Menschenverstand in dieses Thema einzubringen.
SwedishFöljaktligen förefaller det mig som att vi borde börja införa urskiljningselement.
Ich finde daher, daß wir anfangen sollten, differenzierende Elemente einzubeziehen.
SwedishKlicka på Nytt om Du vill införa det nya AutoText-området under det nya namnet.
Klicken Sie auf Neu, um den neuen Bereich von AutoTexten unter dem Namen einzutragen.
SwedishAnsvaret för att införa dessa åtgärder ligger alltså hos medlemsstaterna.
Für die Umsetzung dieser Maßnahmen sind also die Mitgliedstaaten verantwortlich.
SwedishDen gröne ministern vågade ta steget att införa ett fullständigt nattförbud.
Der Grünen-Minister hat es nämlich gewagt, ein totales Nachtflugverbot zu verhängen.
SwedishDärmed kommer jag till datumet för att införa den digitala färdskrivaren.
Ich komme jetzt zu den Daten für die Einführung der digitalen Fahrtenschreiber.
SwedishRätten att vara annorlunda får inte blandas ihop med att införa jämlikhet.
Das Recht auf Andersartigkeit ist nicht mit erzwungener Gleichheit zu verwechseln.
SwedishDessa har föranlett den brittiska regeringen att införa en del striktare åtgärder.
Diese haben die britische Regierung veranlaßt, einige strengere Maßnahmen einzuführen.
SwedishMed ändringsförslag 13 vill parlamentet införa ytterligare ett undantag.
Mit dem Änderungsantrag 13 möchte das Parlament eine weitere Ausnahme aufnehmen.
SwedishJag hoppas att det skall vara möjligt att införa en koldioxidskatt på EU-nivå.
Ich hoffe, daß es möglich sein wird, auf EU-Ebene eine Kohlendioxydsteuer einzuführen.
SwedishPresident Cardoso talade i positiva ordalag om att införa en Tobin-skatt.
Präsident Cardoso hat sich für die Einführung einer Tobin-Steuer ausgesprochen.
SwedishAtt införa nya texter i fördraget skulle troligen skapa rättslig förvirring.
Die Aufnahme neuer Texte in die Verträge könnte zu rechtlichen Unsicherheiten führen.
SwedishDet bör inte vara dyrt att införa eCall-systemet på ett framgångsrikt sätt.
Die erfolgreiche Einführung des eCall-Systems sollte nicht kostspielig sein.