"i varje fall" Deutsch Übersetzung

SV

"i varje fall" auf Deutsch

SV

i varje fall {Adverb}

volume_up
Hittillsvarande forskningsresultat på detta område är i varje fall otillräckliga.
Die bisherigen Forschungsergebnisse in diesem Bereich jedenfalls sind unzureichend.
Det långsamma verkställandet beror i varje fall inte på kommittéerna.
Die schleppende Realisierung ist jedenfalls nicht den Ausschüssen geschuldet.
Några utvecklingschanser för det lokala näringslivet finns det i varje fall inte.
Entwicklungschancen für die dortige Wirtschaft gibt es jedenfalls keine.

Ähnliche Übersetzungen für "i varje fall" auf Deutsch

fall Substantiv
i Präposition
varje Adjektiv
varje Pronomen
German
varje Adverb
German
i alla fall Adverb
i alla fall
i vilket fall Adverb
i vilket fall
i bästa fall Adverb
i bästa fall
i så fall Adverb

Beispielsätze für "i varje fall" auf Deutsch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishI varje fall har hans sanningsministerium eller dess principer överlevt honom.
Jedenfalls haben ihn sein Wahrheitsministerium oder dessen Prinzipien überdauert.
SwedishI varje fall bör det inte finnas några som helst ekonomiska incitament för dem.
Zumindest sollte man sie nicht durch irgendwelche wirtschaftlichen Anreize fördern.
SwedishHittillsvarande forskningsresultat på detta område är i varje fall otillräckliga.
Die bisherigen Forschungsergebnisse in diesem Bereich jedenfalls sind unzureichend.
SwedishKommissionen och rådet har försatt sig i lika stor skuld, i varje fall i BSE-frågan.
Kommission und Rat haben sich zumindest im BSE-Fall genauso in Schuld verstrickt.
SwedishParlamentet kommer i varje fall att hållas politiskt informerat av kommissionen.
Auf jeden Fall wird das Parlament von der Europäischen Kommission unterrichtet werden.
SwedishDen 11 september förändrades världen, i varje fall så som vi kände till den.
Am 11. September hat sich die Welt verändert, jedenfalls die, wie wir sie kannten.
SwedishHan har i varje fall övertagit vissa punkter från detta parlamentsbetänkande.
Aus diesem Bericht des Parlaments hat er zumindest einige Punkte übernommen.
SwedishNågon specificering av vad som skall ske med tillgångarna måste i varje fall initieras.
Auf jeden Fall muß näher festgelegt werden, was mit den Erträgen geschehen soll.
SwedishJag kan försäkra den ärade ledamoten att jag i varje fall har undertecknat svaret.
Ich kann Ihnen bestätigen, dass ich die Antwort jedenfalls bereits unterzeichnet habe.
SwedishIngetdera tycker jag är riktigt, det retar mig, i varje fall mig personligen!
Beides finde ich nicht richtig, das ärgert mich, zumindest mich persönlich!
SwedishI varje fall, som avslutning, herr talman, har avregleringen varit mycket viktig.
Jedenfalls komme ich zu dem Schluß, daß die Liberalisierung wichtig war.
SwedishI varje fall har detta hittills väckt det största intresset från medias sida.
Jedenfalls hat das bislang das meiste Interesse seitens der Medien erregt.
SwedishNågra utvecklingschanser för det lokala näringslivet finns det i varje fall inte.
Entwicklungschancen für die dortige Wirtschaft gibt es jedenfalls keine.
SwedishOm detta sker har i varje fall min mördade landsmans modiga handling inte varit förgäves.
Zumindest dann war die mutige Geste meines ermordeten Landsmanns nicht vergebens.
SwedishI varje fall, herr ordförande, får inte klockan vridas tillbaka i riktning mot ett veto.
In jedem Fall darf die Uhr nicht in Richtung eines Vetos zurückgedreht werden.
SwedishSom PPE-grupp insisterar vi i varje fall på att detta arbete skall börja snart.
Wir bestehen jedenfalls als EVP-Fraktion darauf, dass diese Arbeiten bald begonnen werden.
SwedishJag hoppas i varje fall att vi inte blir tvungna att ta till sanktioner.
Ich hoffe jedenfalls, daß wir letztlich nicht zu Sanktionen gezwungen werden.
SwedishParlamentet kommer i varje fall under nästa år att bli en mycket hårdare motpart.
Das Parlament wird auf jeden Fall im nächsten Jahr ein sehr viel härterer Kontrapart werden.
SwedishDet långsamma verkställandet beror i varje fall inte på kommittéerna.
Die schleppende Realisierung ist jedenfalls nicht den Ausschüssen geschuldet.
SwedishVärldsforumet för vatten är i varje fall inte den lämpliga plattformen för detta.
Das Weltwasserforum ist auf jeden Fall nicht die geeignete Plattform für eine solche Debatte.