"i varje" Deutsch Übersetzung

SV

"i varje" auf Deutsch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "i varje" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "i varje" auf Deutsch

i Präposition
varje Adjektiv
varje Adverb
German
varje Pronomen
German

Beispielsätze für "i varje" auf Deutsch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishDetta kräver i sig att varje förändring på detta område måste vara budgetneutral.
Allein dies erfordert die Haushaltsneutralität von Maßnahmen in diesem Bereich.
SwedishDärför har det runtom i världen krävts att varje världsdel skall lämna sitt bidrag.
Deswegen wurde weltweit gefordert, daß jeder Erdteil seinen Beitrag leisten muß.
SwedishDet är i varje avseende ett totalt fiasko, ja mer än det - det är en katastrof.
Das ist in jeder Hinsicht ein totales Fiasko - eigentlich ist es eine Katastrophe.
SwedishI varje fall har hans sanningsministerium eller dess principer överlevt honom.
Jedenfalls haben ihn sein Wahrheitsministerium oder dessen Prinzipien überdauert.
SwedishI varje fall bör det inte finnas några som helst ekonomiska incitament för dem.
Zumindest sollte man sie nicht durch irgendwelche wirtschaftlichen Anreize fördern.
SwedishOch i så gott som varje system också, finns det hierarki inom de estetiska ämnena.
Und in so ziemlich jedem System gibt es auch eine Hierarchie innerhalb der Künste.
SwedishVarenda fråga kan inte tas upp i varje dokument som kommissionen producerar.
Nicht jedes von der Kommission vorgelegte Dokument muss alle Aspekte beleuchten.
SwedishHittillsvarande forskningsresultat på detta område är i varje fall otillräckliga.
Die bisherigen Forschungsergebnisse in diesem Bereich jedenfalls sind unzureichend.
SwedishDet är viktigt att i varje land implementera de gemensamma beslut vi fattat.
Die von uns gemeinsam gefassten Beschlüsse müssen in jedem Land umgesetzt werden.
SwedishÅtgärderna bör stå i proportion till de krav som i varje enskilt land är rationella.
Die Maßnahmen sind danach zu bemessen, was für das jeweilige Land vernünftig ist.
SwedishTill detta kommer den sociala och inrikespolitiska situationen i varje land.
Dazu kommt noch die jeweilige innere und soziale Lage in den einzelnen Ländern.
SwedishKommissionen och rådet har försatt sig i lika stor skuld, i varje fall i BSE-frågan.
Kommission und Rat haben sich zumindest im BSE-Fall genauso in Schuld verstrickt.
SwedishFörvaltningsbyrån i denna organisation kontrollerar varje projekt i efterskott.
Das Verwaltungsbüro der VRE unterzieht jedes Projekt einer nachträglichen Kontrolle.
SwedishI varje invandrares hjärta finns en längtan efter att återvända till sitt hemland.
Im Herzen jedes Einwanderers lebt der Wunsch, in sein Herkunftsland zurückzukehren.
SwedishVarje elev i svårigheter är en ung människa vars personliga framtid står på spel.
Jeder Problemschüler ist ein junger Mensch, dessen persönliche Zukunft gefährdet ist.
SwedishEnligt Unicef köps och säljs 200 000 barn i Väst- och Centralafrika varje år.
Laut UNICEF wird in West- und Zentralafrika jährlich mit 200 000 Kindern gehandelt.
SwedishTotalt dör i Europa flera tusen människor varje år i salmonellaförgiftning.
Insgesamt sterben jährlich mehrere Tausend Menschen an Salmonellenvergiftungen.
SwedishParlamentet kommer i varje fall att hållas politiskt informerat av kommissionen.
Auf jeden Fall wird das Parlament von der Europäischen Kommission unterrichtet werden.
SwedishDen 11 september förändrades världen, i varje fall så som vi kände till den.
Am 11. September hat sich die Welt verändert, jedenfalls die, wie wir sie kannten.
SwedishHan har i varje fall övertagit vissa punkter från detta parlamentsbetänkande.
Aus diesem Bericht des Parlaments hat er zumindest einige Punkte übernommen.

Lerne weitere Wörter

Swedish
  • i varje

Im Portugiesisch-Deutsch Wörterbuch findest Du noch weitere Übersetzungen.