"i vanliga fall" Deutsch Übersetzung

SV

"i vanliga fall" auf Deutsch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "i vanliga fall" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "i vanliga fall" auf Deutsch

i Präposition
fall Substantiv
falla Verb
fälla Substantiv
German
fälla Verb
vanlig Adjektiv

Beispielsätze für "i vanliga fall" auf Deutsch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishKor och får, som i vanliga fall endast äter vegetabilisk föda, görs till kannibaler.
Kühe und Schafe, die normalerweise lediglich pflanzliches Futter fressen, werden zu Kannibalen gemacht.
SwedishI vanliga fall borde detta ha meddelats avdelningarna på förhand.
Normalerweise sollte dies den Diensten im Voraus angezeigt werden.
SwedishJag gör inte det i vanliga fall, bara när det är berättigat, vilket det är i detta fall.
Ich tue das üblicherweise nicht, sondern nur, wenn es wirklich berechtigt ist, was in diesem Fall zutrifft.
SwedishPå så sätt kan Du också söka efter tecken som i vanliga fall tolkas som platshållare, t ex *,?
Sie können somit auch nach Zeichen suchen, die sonst als Platzhalter interpretiert werden, wie *,?, _, % oder der Punkt.
SwedishJag vänder mig emot punkt 9 som ägnar sig åt ren varumärkesplacering, något vi i vanliga fall försöker begränsa.
Ich bin auch gegen Ziffer 9, denn darin geht es um reine Produktplatzierung, was wir ja normalerweise zu begrenzen versuchen.
SwedishDär är de tillgängliga för alla användare men kan i vanliga fall inte ändras eftersom användarna bara har läsrättigheter där.
Die Einträge Autokorrektur, Autotext, Basic, Dokumentvorlagen sowie Gallery können mehr als eine Pfadangabe enthalten.
SwedishVad som inte tas upp i Lamfalussy-rapporten är att det i vanliga fall är rådet som sätter käppar i hjulet för besluten.
Dabei sagt der Bericht Lamfalussy nicht, dass es in der Regel der Rat ist, wo die diesbezüglichen Gesetze ins Stocken geraten.
SwedishJag tycker att detta är mycket märkligt eftersom kommissionen ju i vanliga fall försvarar den fria konkurrensen och marknadsekonomin.
Das verwundert mich sehr, da im allgemeinen die Kommission ja den freien Wettbewerb und die Marktwirtschaft verteidigt.
SwedishNär ni i vanliga fall lämnar ordet till de politiska gruppledarna är det för att vår värld har drabbats av en tragedi.
Wenn Sie die Vorsitzenden der Fraktionen um eine Stellungnahme bitten, dann ist normalerweise ein Unglück über die Welt hereingebrochen.
SwedishJag vill bara säga att förbindelserna med Madrid i vanliga fall är ganska så bra, och att jag därför snart hoppas få se honom där.
Ich möchte ihm sagen, daß sich die Verbindungen nach Madrid normalerweise verbessert haben und ich ihn deshalb bald dort zu sehen hoffe.
SwedishI vanliga fall tankar jag i Nederländerna, men om jag ändå reser genom Luxemburg på vägen till Strasbourg blir det mycket billigare.
Normalerweise tanke ich in den Niederlanden, aber wenn ich auf meinem Weg nach Straßburg sowieso durch Luxemburg fahre, ist dies vorteilhafter.
SwedishI vanliga fall är sådana rapporter inte så tydliga i fråga om namn, men i den här rapporten uppges namnen på de olika ansvariga.
Normalerweise werden in solchen Berichten die Dinge nicht so deutlich beim Namen genannt, hier jedoch werden die Verantwortlichen namentlich erwähnt.
SwedishVi försöker titta på sådant som människor i vanliga fall inte skulle vilja beröra och åtminstone uppmuntra till debatt.
Wir versuchen, uns einiger Dinge anzunehmen, von denen die meisten normalerweise die Finger lassen würden, aber zumindest können wir so die Diskussion anregen.
SwedishMan skall väl inte börja ställa större krav på elektroniska signaturer än man i vanliga fall gör på handskrivna signaturer.
Man soll nun nicht anfangen, mehr Erfordernisse an elektronische Signaturen zu stellen, als man schon normalerweise bei den handschriftlichen Signaturen tut.
SwedishI vanliga fall är det ” damerna först ”, men jag är glad över att få starta processen, annars kommer vi bara att gå runt i cirklar.
Normalerweise heißt es ja „ Ladies first“, doch ich freue mich, die Einführung übernehmen zu können, denn anderenfalls würden wir uns im Kreise drehen.
SwedishFör i vanliga fall, om jag inte misstar mig, lägger kommissionen fram förslag till rådet när det förekommer diskussioner, som i går.
Denn wenn ich mich nicht täusche, macht doch die Kommission normalerweise dem Rat Vorschläge, wenn es Diskussionen gibt, wie dies gestern der Fall war.
SwedishJag vet att det är ett antal ledamöter som skulle vilja ha den kortfattade sammanfattningen av kommissionens förslag som parlamentet står för i vanliga fall.
Ich weiß, daß zahlreiche Mitglieder gerne eine knappe Zusammenfassung der Vorschläge der Kommission hätten, die das Parlament normalerweise bereitstellt.
SwedishFör kommissionen lägger ju i vanliga fall förslag med hänsyn till medlemsstaterna, och kanske i framtiden med större hänsyn till parlamentet.
Denn die Kommission macht ja normalerweise immer Vorschläge unter Berücksichtigung der Mitgliedstaaten, und vielleicht in Zukunft auch unter stärkerer Berücksichtigung des Parlaments.
SwedishDet enda vi har gjort är att förlänga tidsfristen för ingivande av ändringsförslag, vilket i vanliga fall brukar vara bra för samstämmigheten, även om det inte alltid är så.
Lediglich die Einreichungsfrist für die Änderungsanträge wurde verlängert, was normalerweise den Konsens begünstigt, obwohl das nicht immer der Fall ist.
SwedishJag beklagar föredragandens ståndpunkt i den här frågan, eftersom vårt utskott i vanliga fall har visat en viss enighet om att inte godta förslag av den här typen.
Ich bedauere die Position des Berichterstatters zu diesem Thema, denn in der Regel zeigt unser Ausschuss eine gewisse Einmütigkeit bei der Ablehnung solcher Vorschläge.

Lerne weitere Wörter

Swedish
  • i vanliga fall

Mehr in dem Deutsch-Englisch Wörterbuch.