"i vår grupp" Deutsch Übersetzung

SV

"i vår grupp" auf Deutsch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "i vår grupp" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "i vår grupp" auf Deutsch

i Präposition
vår Substantiv
vår Pronomen
grupp Substantiv
var Substantiv
German
var
German
vara Substantiv
German
vara Verb

Beispielsätze für "i vår grupp" auf Deutsch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishJag vill avge denna förklaring som talesman för ALE-ledamöterna i vår grupp.
Ich möchte diese Erklärung im Namen der ALE-Mitglieder unserer Fraktion abgeben.
SwedishVi i vår grupp kommer att ägna oss åt detta under de närmast kommande månaderna.
Wir in unserer Fraktion werden in den nächsten Monaten dieses Thema weiter verfolgen.
SwedishTeologer finns det också i tillräckligt antal i detta parlament, inte bara i vår grupp.
Theologen gibt es auch genug in diesem Parlament, nicht nur bei uns in der Fraktion.
SwedishÅsikten i vår grupp är att det nuvarande systemet bör förnyas radikalt.
Nach Auffassung meiner Fraktion muss das bestehende System radikal geändert werden.
SwedishI vår grupp anser vi i grund och botten att kommissionen är inkonsekvent.
Meine Fraktion ist grundsätzlich der Auffassung, dass die Kommission inkonsequent ist.
SwedishEn stor majoritet i vår grupp har uttalat sig för ett förkastande av punkt 23.
Unsere Fraktion hat sich mit großer Mehrheit für eine Ablehnung von Ziffer 23 ausgesprochen.
SwedishI vår grupp är man oroad över den låga nivån av betalningsbemyndiganden.
Unsere Fraktion ist besorgt über den niedrigen Umfang der Zahlungsmittel.
SwedishI vår grupp intar olika personer olika ståndpunkter i frågan, som oundvikligt är.
In unserer Fraktion - und das kann gar nicht anders sein - gibt es unterschiedliche Positionen.
SwedishVi i vår grupp hade precis blivit klara och då skyndade vi oss hit.
Wir waren gerade fertig in der Fraktion, und wir sind dann schnell hierher gelaufen.
SwedishOrdförandena i vår grupp har begärt denna debatt skriftligen.
Die Vorsitzenden unserer Fraktion haben schriftlich um diese Debatte gebeten.
SwedishHon har gjort ett utmärkt arbete och i vår grupp stöder vi henne starkt.
Sie hat eine exzellente Arbeit geleistet und genießt die volle Unterstützung unserer Fraktion.
SwedishVi kommer alltså att i vår grupp bestämma oss för en ståndpunkt i frågan.
Darüber werden wir uns also in der Fraktion eine Meinung bilden.
SwedishVi i vår grupp är fast beslutna om att fortsätta eftersträva en lösning på problemen.
Wir sind in unserer Fraktion entschlossen, für die Lösung beider Problembereiche weiter anzutreten.
SwedishDe nationella partierna i vår grupp utgör inte ett gemensamt europeiskt politiskt parti.
Die nationalen Parteien in unserer Fraktion bilden keine gemeinsame europäische politische Partei.
SwedishVi i vår grupp har ägnat mycket tid åt att komma fram till hur vi skulle närma oss dagens debatt.
Wir haben uns in unserer Fraktion lange überlegt, wie wir mit der heutigen Debatte umgehen.
SwedishMånga i vår grupp ogillar dessa överstatliga skatter.
Diese supranationalen Steuern sind für viele in unserer Fraktion nicht annehmbar.
SwedishNi förstår att vi i vår grupp är mycket oroliga och att det här väcker nya frågor.
Sie werden verstehen, daß unsere Fraktion darüber tief beunruhigt ist und sich damit neue Probleme ergeben.
SwedishEftersom Podestà gått med i vår grupp har vi det antal vice-ordförande vi behöver.
Da Herr Podest Mitglied unserer Fraktion geworden ist, haben wir die erforderliche Zahl von Vizepräsidenten.
SwedishI förmiddags diskuterade vi i vår grupp förberedelserna inför den här diskussionen.
Wir haben heute morgen in unserer Fraktion über die Vorbereitung dieser Diskussion heute nachmittag beraten.
SwedishI vår grupp håller vi på och vidtar lämpliga åtgärder.
Wir sind dabei, in unserer Fraktion entsprechende Vorkehrungen zu treffen.

Lerne weitere Wörter

Swedish
  • i vår grupp

Weitere Übersetzungen im bab.la Deutsch-Türkisch Wörterbuch.