"i vår" Deutsch Übersetzung

SV

"i vår" auf Deutsch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "i vår" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "i vår" auf Deutsch

i Präposition
vår Substantiv
vår Pronomen
var Substantiv
German
var
German
vara Substantiv
German
vara Verb

Beispielsätze für "i vår" auf Deutsch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishVi har utvecklat immunitet mot allt skräp som finns i periferin av vår kultur.
Wir sind immun gegen all den Müll, der an den Rändern unserer Kultur herumliegt.
SwedishDessa forum är viktiga för utvärderingen av vår genomslagskraft i detta avseende.
Dies sind wichtige Gremien zur Bewertung unserer Wirksamkeit in diesem Bereich.
SwedishPengar spelar en större roll i den amerikanska politiken än vad de gör i vår union.
Geld spielt in der Politik der USA eine größere Rolle als bei uns in der Union.
SwedishJag vill avge denna förklaring som talesman för ALE-ledamöterna i vår grupp.
Ich möchte diese Erklärung im Namen der ALE-Mitglieder unserer Fraktion abgeben.
SwedishDet är denna rapport om PEPPER II som är utgångspunkten för vår analys i dag.
Dieser Bericht PEPPER II bildet die Grundlage für unsere heutigen Überlegungen.
SwedishVi måste göra allt som står i vår makt för att fördöma våld mot kvinnor och barn.
Wir müssen alles tun, um die gegen Frauen und Kinder verübte Gewalt zu verurteilen.
SwedishDet måste finnas en minimal intern samstämmighet, det vidhåller jag, i vår politik.
Ich wiederhole, wir brauchen ein Minimum an innerer Kohärenz in unseren Politiken.
SwedishVi måste alla hålla ögonen ordentligt öppna och inte svikta i vår beslutsamhet.
Wir alle müssen unsere Augen weit offen und unsere Entschlossenheit lebendig halten.
SwedishVi i vår grupp kommer att ägna oss åt detta under de närmast kommande månaderna.
Wir in unserer Fraktion werden in den nächsten Monaten dieses Thema weiter verfolgen.
SwedishVi har mottagits med öppna armar av er alla ända sedan vår ankomst i måndags.
Seit unserer Ankunft am Montag sind wir von Ihnen allen herzlich empfangen worden.
SwedishMen detta samspel mellan dessa krafter tjänar vår livsmiljö i det långa loppet.
Aber dieses Zusammenspiel der Kräfte nutzt unserer Lebensumwelt langfristig.
SwedishOch det har nyligen skett en revolution i vår förståelse kring maskininlärning.
Und es gab eine Revolution in unserem Verständnis über maschinelles Lernen.
SwedishNi betonar slutligen att den europeiska forskningen står i centrum inför vår framtid.
Des weiteren betonen Sie die Rolle der europäischen Forschung für unsere Zukunft.
SwedishDet tjänar till att förmedla de värden som vår samexistens i Europa är baserad på.
Es dient der Vermittlung der Werte, auf denen unser Zusammenleben in Europa basiert.
SwedishMed dessa kommer vi att tackla andra nyckelfrågor i vår framtida handelspolitik.
Darin werden weitere Eckpunkte unserer künftigen Handelspolitik dargelegt.
SwedishDetta är ambitionen i vår kollega Rothes betänkande, vilket jag lyckönskar till.
Genau dies ist das Anliegen des Berichts unserer Kollegin Rothe, den ich sehr begrüße.
SwedishLåt mig försäkra er att vi kommer att göra allt som står i vår makt för att göra det.
Ich möchte Ihnen versichern, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun werden.
SwedishDärför uppmanar jag kommissionen att vara vår allierade i den här reformen.
Daher rufe ich die Kommission auf, bei dieser Reform unser Verbündeter zu sein.
SwedishMed den här takten är det tveksamt om vi klarar vår deadline i december månad.
Bei diesem Tempo ist es zweifelhaft, ob wir unseren Termin im Dezember halten können.
SwedishAtt inrätta detta nätverk med de bästa cancerforskarna ingår alltså i vår målsättning.
Die Bildung dieses Netzes der besten Krebsforscher gehört also zu unseren Zielen.

Lerne weitere Wörter

Swedish
  • i vår

Schaue im Deutsch-Türkisch Wörterbuch von bab.la vorbei.