"i västra" Deutsch Übersetzung

SV

"i västra" auf Deutsch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "i västra" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "i västra" auf Deutsch

i Präposition
västra Adjektiv
German

Beispielsätze für "i västra" auf Deutsch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishDen största besvikelsen gällde utgiftsområde 4 och i synnerhet västra Balkan.
Die größte Enttäuschung betraf Kategorie 4 und hier besonders den Westbalkan.
SwedishJag anser att det är högst angeläget att vi gör något i Serbien och på västra Balkan.
Wir sollten unbedingt in Serbien und auf dem westlichen Balkan tätig werden.
SwedishDialogen planeras beröra tio länder i västra Afrika och fyra i östra.
Insgesamt sind dafür zehn Länder in Westafrika und vier in Ostafrika vorgesehen.
SwedishFör det första bör hjälp till länderna i västra Balkan vara förbundet med stöd.
Erstens muss die Hilfe für die Länder des westlichen Balkans an Unterstützung geknüpft sein.
SwedishDen svagaste tillväxten finns i de nordvästra och västra regionerna samt i Shannon-regionen.
Der Nordwesten, der Westen und die Region Shannon weisen das geringste Wachstum auf.
SwedishOch ändå ligger det i högsta grad i vårt intresse att västra Balkan stabiliseras.
Doch es liegt in unserem ureigenen Interesse, die Region des westlichen Balkan zu stabilisieren.
SwedishDäremellan ligger Bosnien som likaså bebos av Kroater, framför allt i västra Hercegovina.
Dazwischen liegt Bosnien, das vor allem in West-Herzegowina auch von Kroaten bewohnt wird.
SwedishJordbruket spelar fortfarande en mycket viktig ekonomisk roll i norra och västra Irland.
Die Landwirtschaft spielt immer noch eine ganz wichtige Rolle im Norden und Westen Irlands.
SwedishStabilitetspakten gäller krisen på västra Balkan, i före detta Jugoslavien.
Der Stabilitätspakt betrifft die Krise in den westlichen Balkanstaaten, im ehemaligen Jugoslawien.
SwedishDe motsvarar stabiliserings- och associeringsavtalen med länderna i västra Balkan.
Dem entspricht das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen mit den Ländern des westlichen Balkans.
SwedishVi har troligen sett fler demokratier i västra Afrika än det någonsin funnits tidigare.
Wir haben wahrscheinlich mehr Demokratien in Westafrika entstehen sehen, als es dort jemals gab.
SwedishI västra alpregionen finns det inga gränser för den tunga trafiken.
In den westlichen Alpen besteht keine Begrenzung des Schwerverkehrs.
SwedishKostnaden för en semester i västra eller norra Irland kommer då att med fördel visa sig.
Die Kosten für einen Urlaub im Westen und Norden Irlands werden sich als sehr günstig herausstellen.
SwedishVi trodde att vi hade utrotat tuberkulos i västra Europa, men den uppstår nu igen.
Wir dachten, wir hätten die Tuberkulose in Westeuropa ausgerottet, aber nun ist sie erneut auf dem Vormarsch.
SwedishKriget i Darfur, i västra Sudan, har pågått sedan 2003.
Der Krieg im westlichen Teil des Sudan, in Darfur, hält seit 2003 an.
SwedishDet är tydligt att torkan ställer till skada i området kring Aralsjön och särskilt i västra Uzbekistan.
Natürlich verursacht die Dürre Schäden im Gebiet des Aralsees und vor allem in Westusbekistan.
SwedishI västra Turkiet finns också den grekisk-ortodoxa kyrkan.
Darüber hinaus leben in der Westtürkei die Griechisch-Orthodoxen.
SwedishI år kommer vi att använda omkring 540 miljoner euro i västra Balkan.
In diesem Jahr werden wir mehr als 540 Millionen Euro zur Unterstützung des westlichen Balkans bereitstellen.
SwedishFolket lever i fruktan, och ingalunda bara i västra Nepal.
Die Menschen leben in Angst, nicht nur im Westteil Nepals.
SwedishÅren 2005 och 2006 kommer att vara avgörande för västra Balkan i förbindelserna med EU.
Die Jahre 2005 und 2006 werden für die westlichen Balkanstaaten in Bezug auf die Europäische Union entscheidend sein.

Lerne weitere Wörter

Swedish
  • i västra

Bab.la bietet außerdem das Deutsch-Französisch Wörterbuch für mehr Übersetzungen.