"i väst" Deutsch Übersetzung

SV

"i väst" auf Deutsch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "i väst" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "i väst" auf Deutsch

i Präposition
väst Substantiv

Beispielsätze für "i väst" auf Deutsch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishAristoteles hade större framgångar i väst än vad Averroës hade på muslimsk mark.
Aristoteles hat im Westen mehr Erfolg gehabt als Averroes in der Welt des Islam.
SwedishEnligt Unicef köps och säljs 200 000 barn i Väst- och Centralafrika varje år.
Laut UNICEF wird in West- und Zentralafrika jährlich mit 200 000 Kindern gehandelt.
SwedishDärutöver exporteras de ibland tillbaka eller helt enkelt vidare till länder i väst.
Zudem werden sie manchmal reexportiert oder einfach in westliche Länder exportiert.
SwedishDet skulle betyda ett totalt nederlag för väst i kampen mot islamisk terrorism.
Das wäre eine klare Niederlage des Westens im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus
SwedishDenna nedrustning fungerar enbart om den bedrivs i samma mån i öst och i väst.
Diese Abrüstung funktioniert nur, wenn sie in Ost und West gleichermaßen betrieben wird.
SwedishFörst hade vi kriget mellan Iran och Irak; ett krig som i huvudsak stöddes av Väst.
Zuerst gab es den Iran­Irak­Krieg, der hauptsächlich durch den Westen finanziert wurde.
SwedishOch det är just därför Averroës hade större framgångar i väst än på muslimsk mark.
Aus diesem Grunde hat Averroes mehr Erfolg im Westen gehabt als in der islamischen Welt.
SwedishEn uppdelning av den europeiska kontinenten i Öst och Väst, i fattig och rik, är fel.
Die Spaltung des europäischen Kontinents in West und Ost, in Arm und Reich, ist falsch.
SwedishDetta är ett ställningstagande som förhoppningsvis bringar politiker i väst till eftertanke.
Hoffentlich regt dieser Standpunkt westliche Politiker mehr zum Nachdenken an.
SwedishDet betraktades som en återförening av Europa och som en seger för Väst i det kalla kriget.
Man sah darin die Wiedervereinigung Europas und den Sieg des Westens im Kalten Krieg.
SwedishÅ andra sidan saknas det inte förespråkare för Realpolitik i väst.
Auf der anderen Seite fehlen auch im Westen nicht die Verfechter einer Realpolitik.
SwedishJag vill för min del veta vad de demokratiska länderna i väst vill uppnå i Algeriet.
Ich möchte gerne wissen, was der Westen überhaupt in Algerien will.
SwedishFörst och främst frågan om att öppna marknaderna i väst för varor från öst.
Da ist zuerst das Problem der Öffnung der Märkte im Westen für die Erzeugnisse aus dem Osten.
SwedishDet beror på att stora kapitalistgrupper i Väst har köpt upp företagen i Centraleuropa.
Denn große kapitalistische Konzerne haben die Unternehmen in Mitteleuropa fest in der Hand.
SwedishDet var inte länge sedan järnridån delade Europa i väst och öst.
Es ist noch nicht lange her, da teilte der Eiserne Vorhang Europa in West und Ost.
SwedishMäktiga intressen i väst driver självklart på utvecklingen i den riktningen.
Mächtige Interessen im Westen drängen natürlich in diese Richtung.
SwedishDet sätt som vissa i väst betraktar vår organisation på är felaktigt. ”
Die Art und Weise, auf die einige im Westen unsere Organisation betrachten, ist unrichtig.“
SwedishDen finns i öst och i väst, även om den utgår från en minoritet.
Es gibt ihn in Ost und West, selbst wenn er von einer Minderheit ausgeht.
SwedishI väst vet man egentligen knappast varför, kärnkraftverket stod ju i Ukraina.
Im Westen ist der Grund dafür eigentlich kaum bekannt, da das Kernkraftwerk doch in der Ukraine stand.
SwedishDet är få som känner till honom i Väst, för han har aldrig velat särbehandlas.
Er ist im Westen wenig bekannt, weil er nie wollte, dass sein Fall als etwas Besonderes behandelt wird.

Lerne weitere Wörter

Swedish
  • i väst

Mehr Übersetzungen im Chinesisch-Deutsch Wörterbuch.