"i åtta år" Deutsch Übersetzung

SV

"i åtta år" auf Deutsch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "i åtta år" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "i åtta år" auf Deutsch

i Präposition
åtta Zahlwort
German
år Substantiv
German
är Verb
German
vara Substantiv
German
vara Verb

Beispielsätze für "i åtta år" auf Deutsch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishJag har varit medlem i Scotland Travel Club i åtta år.
Ich bin seit acht Jahren Mitglied des schottischen Reiseclub.
SwedishDet handlar ju bara om orden " i åtta år ", och om man kan rösta om denna fråga i en delad omröstning.
Es geht ja nur um die Worte " für 8 Jahre " und darüber, ob man über diese Frage getrennt abstimmen kann.
SwedishJag flög med Air Force Two i åtta år.
Ich bin bin acht Jahre lang mit der Air Force Two geflogen.
SwedishEnligt ändringsförslag 36 skulle denna klassificeringskategori endast finnas i åtta år efter det att direktivet har trätt i kraft.
Änderungsantrag 36 sieht diese Kategorie nur für acht Jahre ab Inkrafttreten dieser Richtlinie vor.
SwedishHan har suttit i detta fängelse i åtta år, sedan han var 19, och han har varit dömd till döden i två år.
Er ist seit acht Jahren in diesem Gefängnis, seit seinem 19. Lebensjahr, und seit zwei Jahren befindet er sich im Todestrakt.
SwedishDetta har nu förvärrats, men i åtta år har detta fälttåg ägt rum, mot större delen av befolkningen i Kosovo.
Dies hat sich jetzt verschärft, aber seit acht Jahren findet dieser Feldzug gegen die Mehrheitsbevölkerung im Kosovo statt.
SwedishEfter att ni har lett mitt land i åtta år är fientligheten och okunskapen om EU i Förenade kungariket chockerande och fruktansvärd och behöver rättas till.
Nach acht Jahren Labour-Regierung in meinem Land ist die Feindschaft und Ignoranz der Briten Europa gegenüber schockierend und furchtbar und muss korrigiert werden.
SwedishPå grund av allt detta önskar jag innerligt att parlamentet antar detta direktiv och att vi inte skall behöva vänta i åtta år till på ett nytt förslag.
Aus den genannten Gründen hoffe ich wirklich, daß das Parlament diese Richtlinie verabschiedet und daß wir nicht weitere acht Jahre auf den nächsten Vorschlag warten müssen.

Lerne weitere Wörter

Swedish
  • i åtta år

Noch mehr Übersetzungen im Deutsch-Spanisch Wörterbuch von bab.la.