"i ärendet" Deutsch Übersetzung

SV

"i ärendet" auf Deutsch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "i ärendet" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "i ärendet" auf Deutsch

i Präposition

Beispielsätze für "i ärendet" auf Deutsch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishRådet kommer inte att besluta, förrän parlamentet har tagit ställning i ärendet.
Der Rat wird nicht entscheiden, bevor das Parlament dazu Stellung genommen hat.
SwedishAlla är medvetna om att arbetsordningen har respekterats fullständigt i ärendet.
Jeder weiß, daß die Geschäftsordnung in der Sache hundertprozentig beachtet wurde.
SwedishSå sent som i somras fördes livliga diskussioner i första behandlingen av ärendet.
Noch im Sommer wurden diese hier in diesem Hause in erster Lesung heiß diskutiert.
SwedishMan har ännu inte diskuterat i rådet om Europaparlamentet skall rådfrågas i ärendet.
Die Frage einer Anhörung des Parlaments ist im Rat noch nicht erörtert worden.
SwedishEuropaparlamentet har tagit ställning till ärendet i Rühles betänkande hösten 1999.
Das Europäische Parlament hat im Bericht Rühle im Herbst 1999 dazu Stellung genommen.
SwedishI praktiken har parlamentet inte kunnat spela någon stor roll i det här ärendet.
Das Parlament konnte bei dieser Angelegenheit praktisch keine wesentliche Rolle spielen.
SwedishOrdagrant påstod han att Europaparlamentet inte har någon åsikt i ärendet!
Er hat wortwörtlich behauptet, das Europäische Parlament habe hierzu keine Meinung!
SwedishDärför är vi mycket intresserade, kommissionsledamot, vad Ni har att säga i ärendet.
Deshalb sind wir sehr daran interessiert, Frau Kommissarin, was Sie dazu sagen werden.
SwedishDet är ingen slump att det framför allt är kvinnor som talar i det här ärendet.
Nicht umsonst sprechen hier in erster Linie Frauen über dieses Thema.
SwedishJag tror att det börjar bli på tiden att vi som européer också säger ett ord i ärendet.
Ich glaube, es ist langsam an der Zeit, daß wir als Europäer auch ein Wort dazu sagen.
SwedishVarje förslag från parlamentet i ärendet är naturligtvis välkommet.
Jeder zweckdienliche Hinweis dieses Parlaments ist selbstverständlich willkommen.
SwedishJag påminner om det som avtalades i Wien om att ärendet skulle avslutas.
Ich erinnere an die Absprachen in Wien, die Angelegenheit müsse abgeschlossen werden..
SwedishI det här ärendet kan vi bara nå framgång om de tre institutionerna samarbetar.
In dieser Sache können wir nur erfolgreich sein, wenn die drei Institutionen zusammenarbeiten.
SwedishDet går för övrigt inte längre att vara utan en europeisk bestämmelse i ärendet.
Eine europäische Regelung in dieser Angelegenheit kann allerdings nicht mehr länger ausbleiben.
SwedishDet måste rådet göra något åt, vi har som parlament medbeslutanderätt i det ärendet.
Hier ist der Rat gefordert, bei diesem Thema haben wir als Parlament ein Mitbestimmungsrecht.
SwedishJag skulle vilja vet vad kommissionen avser att göra i det här ärendet.
Ich möchte gern wissen, was die Kommission diesbezüglich zu tun gedenkt.
SwedishJag är beredd att återkomma i ärendet vid ett senare tillfälle.
Ich werde gern zu einem späteren Zeitpunkt auf diese Angelegenheit zurückkommen.
SwedishHar jag rätt när jag säger att de utgör ett hinder i det här ärendet?
Gehe ich recht in der Annahme, daß sie der Hemmschuh in dieser Sache sind?
SwedishFör några månader sedan ställde jag här i kammaren frågor i Peltier-ärendet till rådet.
Vor einigen Monaten habe ich in diesem Hause Anfragen an den Rat zum Fall Peltier gerichtet.
SwedishDen centrala frågan i ärendet är direktivets tillämpningsområde.
Der Anwendungsbereich der Richtlinie steht im Mittelpunkt der gesamten Frage.

Lerne weitere Wörter

Swedish
  • i ärendet

Suche weitere Wörter im Chinesisch-Deutsch Wörterbuch.