"en" Deutsch Übersetzung

SV

"en" auf Deutsch

volume_up
en {Art.}
DE
volume_up
en {Zahl}
DE

SV en
volume_up
{Artikel}

en (auch: ett)
volume_up
ein {Art.}
En representant från Hongkong, en representant från Schweiz, en representant från Australien.
Ein Vertreter Hongkongs, ein Vertreter der Schweiz, ein Vertreter Australiens.
Jag spelare rollen av en magiker. en trollkarl, om ni tillåter, en äkta trollkarl.
Ein Zauberer, wenn man so will, ein echter.
En " Siemens " kan vara en lampa, en tvättmaskin eller ett kärnkraftverk.
" Ein Siemens " kann eine Lampe sein, eine Waschmaschine oder ein Kernkraftwerk.
en (auch: ett)
volume_up
eine {Art.}
Det är en grotesk, en tragisk, en dramatisk form av mänsklig ansvarslöshet.
Eine groteske, eine tragische, eine dramatische Form menschlicher Verantwortungslosigkeit.
Det krävs en europeisk dimension, det krävs en europeisk kustbevakning.
Eine europäische Dimension ist geboten; eine europäische Küstenwache ist geboten.
En sådan försvarspolitik är en nödvändig del av en effektiv utrikespolitik.
Eine solche Verteidigungspolitik ist für eine wirkungsvolle Außenpolitik unabdingbar.

Synonyme (Schwedisch) für "en":

en
Swedish

Beispielsätze für "en" auf Deutsch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishFör det andra, vi kommer aldrig att nå en harmonisering av helgdagarna i Europa.
Zweitens, wir werden in Europa nie zu einer Harmonisierung der Feiertage kommen.
SwedishVi har haft en ganska omfattande diskussion om frågan rörande en livsmedelsbyrå.
Wir haben ausführlich über die Einrichtung einer Lebensmittelagentur diskutiert.
SwedishDetta uppfattas i sin tur av invandrarna som en inbjudan till ” donatorländer ”.
Das wiederum wird von Einwanderern in ‚ Geber’ -Länder als Einladung betrachtet.
SwedishKommissionen var här mycket progressiv och gjorde en insats med varaktig effekt.
Die Kommission war hier sehr fortschrittlich und hat etwas Nachhaltiges gemacht.
SwedishDen revisionsförklaring som finns i rapporten ger än en gång anledning till oro.
Die im Bericht enthaltene Zuverlässigkeitserklärung gibt erneut Grund zur Sorge.
SwedishDagmar Roth-Behrendt har gjort en ansträngning till förlikning, till kompromiss.
Frau Roth-Behrendt hat einen Weg des Ausgleichs, des Kompromisses eingeschlagen.
SwedishVarför sätter vi inte upp dem på en positivlista och låter dem ingå i märkningen?
Warum führen wir das nicht auf einer Positivliste auf und etikettieren das auch?
SwedishJag ber att ni till Roth-Behrendt framför våra önskningar om en snar förbättring.
Ich bitte Sie, Frau Roth-Behrendt unsere besten Genesungswünsche zu übermitteln.
SwedishI grund och botten, jag blev uppfostrad att vara en god samarit, och det är jag.
Grundsätzlich wurde ich zu einem guten Samariter erzogen, und das bin ich auch.
SwedishDet kommer att finnas en intelligens i det som, återigen, inte är självmedveten.
Es wird uns kennen und das ist gut. ~~~ Nochmal, der Preis wird Transparenz sein.
SwedishEftersom jag bor i Kanada nuförtiden har jag besökt en av mina närmsta glaciärer.
Also ich lebe jetzt in Kanada und habe einen meiner örtlichen Gletscher besucht.
SwedishDet tar omkring en halvtimme för mättnadskänslan att nå från magen till hjärnan.
Es dauert etwa 30 Minuten, bis das Sättigungsgefühl vom Bauch bis zum Hirn reist.
SwedishDet gör mig på min vakt när jag tänker på det från en demokratiskt utgångspunkt.
Und es macht mich angespannt in Bezug auf Überlegungen die Demokratie betreffend.
SwedishI detta område gör Du inställningar som motsvarar inställningarna för en kamera.
In diesem Bereich nehmen Sie Einstellungen vor, die der einer Kamera entsprechen.
SwedishDu vet, jag brukar ge er en slant, men er chef har redan tagit alla mina pengar.
Ich würd Ihnen Trinkgeld geben, aber lhr Boss hat mir bereits alles abgenommen.
SwedishDen här är en Joni Mitchell, den här är en Monet...... och den här har jag gjort.
Das ist von Joni Mitchell, dieses hier ist Monet...... und das hier ist von mir.
SwedishI morgon, i min stad Barcelona, finns det en risk för att de demonstrerar igen.
Morgen wird sie in meiner Heimatstadt Barcelona zweifellos wieder demonstrieren.
SwedishAlla visade en dialogförmåga som det är viktigt att understryka och glädjas åt.
Alle haben sich dialogfähig gezeigt, und dies ist hervorzuheben und zu begrüßen.
SwedishI realiteten visar det sig ändå att en nolltolerans nästan aldrig kan garanteras.
Die Realität zeigt doch, dass die Null-Toleranz fast nie garantiert werden kann.
SwedishNu har vi en liberal ordförande i rådet, i Europaparlamentet och i kommissionen.
Nun haben Rat, Europäisches Parlament und Kommission einen liberalen Präsidenten.