"sub" Englisch Übersetzung

RO

"sub" auf Englisch

volume_up
sub {Adj. m.}
volume_up
sub {Prp.}
EN

"sub" auf Rumänisch

volume_up
sub [Abkürzung]

RO sub
volume_up
{Adjektiv Maskulin}

sub
volume_up
under {Adj.}
Sistemul de fișiere utilizat de unitate este listat în fila General sub Sistem de fișiere.
The file system the drive uses is listed on the General tab under File system.
Pe fila Complex, sub Setări, sub Securitate, efectuați una dintre următoarele:
On the Advanced tab, under Settings, under Security, do one of the following:
În pagina Setări site, sub Aspect şi stil, faceţi clic pe Temă site.
On the Site Settings page, under Look and Feel, click Site theme.
sub
volume_up
nether {Adj.}

Synonyme (Englisch) für "sub":

sub

Beispielsätze für "sub" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

RomanianTotuşi, această amânare nu poate fi considerată satisfăcătoare sub nicio formă.
For all that, this postponement cannot be considered satisfactory by any means.
RomanianEste de-a dreptul șocant că astfel de evenimente au loc efectiv sub ochii noștri.
It is truly shocking that such a thing is happening literally before our eyes.
RomanianNu poţi învinui şi închide pe cineva fără a-l pune sub acuzare şi fără a-l judeca.
You cannot charge someone and lock him up without accusing him and having a trial.
RomanianÎn acest moment, popularitatea sa se află sub nivelul standardului ISO 14001.
For the time being its popularity lags behind the international ISO 14001 Standard.
RomanianDreptul la un proces judiciar nu trebuie pus sub semnul îndoielii sub nici un pretext.
The right to a judicial process must not be called into question on any pretext.
RomanianUnele dintre aceste poziții se refugiază în prezent sub forma naționalismului.
Some of these positions are currently taking refuge in forms of nationalism.
RomanianJaponia ne-a arătat cât de ușor poate scăpa de sub control o centrală nucleară.
Japan has shown us how easily a nuclear power plant can get out of control.
RomanianAceste rezultate au fost prezentate, sub forma unui raport, Consiliului European.
These results were fed back, in the form of a report, to the European Council itself.
RomanianNumai în acest mod putem evita scăparea de sub control a costurilor acestei crize.
Only in this way can we avoid the costs of this crisis getting out of hand.
RomanianA realizat acest lucru sub forma declaraţiei pe care a negociat-o cu Consiliul.
She has done this in the form of the declaration that she negotiated with the Council.
RomanianEle nu intră sub incidența acestei rezoluții și de aceea solicităm un amendament.
They are not covered by this resolution and that is why we are demanding an amendment.
RomanianCel de al doilea element vizează aspectele care nu intră sub incidența directivei.
The second point has to do with exemptions from the scope of the directive.
RomanianAceasta este o boală foarte gravă, iar la vară trebuie să o ținem sub control.
This is a very serious disease that we need to get control of this summer.
RomanianNu pun sub semnul întrebării politica de dezvoltare pusă în aplicare de acord.
I am not questioning the development policy implemented by the agreement.
RomanianStatele Unite au eșuat în ciuda miliardelor acordate sub formă de ajutor militar.
The United States has failed to do this despite billions being provided in military aid.
RomanianSub rezerva următoarelor observaţii, am votat în favoarea raportului Danjean.
Subject to the following remarks, I voted in favour of the Danjean report.
RomanianDupă ce v-ați abonat la Web Slice, acesta apare sub formă de link în bara Preferințe.
Once you have subscribed to the Web Slice, it appears as a link on the Favorites bar.
Romanianautor - Dle preşedinte, de 30 de ani, Iranul se află sub dictatura teocrată.
author. - Mr President, for 30 years Iran has been ruled by a theocratic dictatorship.
RomanianÎn acest scop, va primi aproximativ 860 de milioane de euro sub formă de asistenţă.
To this end, it will receive approximately EUR 860 million in assistance.
RomanianAu existat rapoarte privind tortura și mărturisirile forțate sub amenințarea KGB-ului.
There have been reports of torture and of forced confessions at the hands of the KGB.