"singular" Englisch Übersetzung

RO

"singular" auf Englisch

EN

"singular" auf Rumänisch

RO singular
volume_up
{Adjektiv Maskulin}

1. Allgemein

singular (auch: ciudat, bizar, original, curios)
singular (auch: sucit, străin, bizar, straniu)
volume_up
odd {Adj.}

2. Linguistik

singular

Synonyme (Englisch) für "singular":

singular

Beispielsätze für "singular" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

RomanianEste un fond singular pentru lucrătorii obişnuiţi şi nu vor mai primi această şansă încă o dată.
It is a one-off fund for ordinary working people and they will never get this chance again.
RomanianNe-am cam săturat să tot auzim scuza cazului singular: criza subprime a fost tot un caz singular.
We here are a bit tired of hearing the one-off excuse: the subprime crisis was also a one-off.
RomanianFaceți dublu clic pe o fotografie pentru a o vizualiza în modul singular, apoi faceți clic pe Reglare fină.
Double-click a photo to view it in one-up mode, and then click Fine tune.
RomanianFaceți dublu clic pe o fotografie pentru a o vizualiza în modul singular, apoi faceți clic pe Trunchiere.
Double-click a photo to view it in one-up mode, and then click Crop.
RomanianFaceți dublu clic pe o fotografie pentru a o vizualiza în modul singular, faceți clic pe Reglare fină, apoi faceți clic pe Ochi roșii.
Double-click a photo to view it in one-up mode, click Fine tune, and then click Red eye.
RomanianEste însă evident că efortul singular al acesteia nu poate garanta succesul deplin în negocierile internaţionale.
However, it is obvious that the European Union's solo effort cannot guarantee absolute success at the international negotiations.
RomanianCazul României nu este singular.
RomanianDoamnelor şi domnilor, dezastrele maritime pot fi evenimentul singular cel mai distructiv care se poate petrece în sectorul transporturilor.
Ladies and gentlemen, maritime disasters can be the single most destructive events that occur in the transport sector.
RomanianAceastă limitare a competenţelor curţii constituţionale este un fapt destul de singular şi ameninţă principiul separării puterilor în stat.
This limiting of the powers of the constitutional court is something quite unique and threatens the principle of the separation of powers.
RomanianDe asemenea, efortul singular al Uniunii Europene de a combate schimbările climatice nu poate să garanteze succesul unui acord pentru perioada post-2012.
In addition, the European Union's sole efforts to combat climate change cannot guarantee the success of an agreement in the period after 2012.
RomanianProtejaţi-vă naţionalităţile şi minorităţile, de exemplu pe romi, prin drepturi solide şi colective, aşa cum procedează noua constituţie maghiară, caz singular în Europa.
Protect your nationalities and minorities, for instance the Roma, with strong, collective rights, just as the new Hungarian constitution does, uniquely in Europe.
RomanianFEG are un rol paliativ și poate servi ca un stimulent, dar este evident insuficient pentru a rezolva în mod singular problemele grave care afectează atât de multe familii.
The EGF has a palliative role and can serve as a stimulus, but it is manifestly insufficient to solve the serious problems affecting so many families on its own.
RomanianToate acestea se leagă de caracterul singular al istoriei tragice pe care a cunoscut-o Rusia în secolul al XX-lea, de necesitatea de a înţelege şi a depăşi trecutul sângeros şi întinat.
This is linked to the unique nature of Russia's tragic history in the 20th century, to the need to comprehend and overcome the bloody and dirty past.
RomanianCu toate acestea, este nesatisfăcător faptul că nu dispunem de un dialog politic structurat cu NATO, în afara cazului singular al Bosniei.
However, it is unsatisfactory that we do not have a structured political dialogue with NATO, apart from the single case of Bosnia We all know that the problem is that of Turkey.