"selectiv" Englisch Übersetzung

RO

"selectiv" auf Englisch

RO selectiv
volume_up
{Adjektiv Maskulin}

selectiv
Din aceste motive, multe informaţii ajung la public în mod distorsionat sau selectiv.
Because of this, much information reaches its audience in distorted or selective form.
Pentru a afișa o etichetă pe unele butoane, faceți clic pe Afișare text selectiv.
To display a label on some of the buttons, click Show Selective Text.
A continuat spunând că aplicarea regulamentelor UE se va face inteligent şi selectiv.
He went on to say the application of the EU regulations will be intelligent and selective.

Beispielsätze für "selectiv" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

RomanianConsiliul investeşte, de asemenea, mai mult, dar investeşte şi mai selectiv.
The Council is also investing more, but it is also investing more selectively.
RomanianDe asemenea, elementele pot fi migrate selectiv, pe baza filtrelor de dată.
Items can also be selectively migrated based on date filters.
RomanianTotuşi, acesta trebuie privit în ansamblul său şi nu selectiv.
However, it must be seen in its entirety and not viewed selectively.
RomanianPoate avea UE într-adevăr încredere într-un stat care aplică selectiv prevederile legislative internaționale?
Can the EU really trust a state that selectively applies international laws?
RomanianTrebuie să eliminăm mentalitatea de tip selectiv.
We need to dispense with the 'cherry picking' mentality.
RomanianUnele țări, ca de exemplu Germania și Franța, anulează în mod selectiv înapoierile în Grecia, invocând regulamentul Dublin II.
Some countries, such as Germany and France, are selectively suspending returns under Dublin II to Greece.
RomanianSe pare că politica socială şi politica de ocupare a forţei de muncă sunt adaptate în mod selectiv şi flexibil la forţele pieţei.
It would appear that social policy and employment policy are being adapted selectively and flexibly to market forces.
RomanianDesigur, este esențial și să lucrăm cu un echipament de pescuit excelent, să pescuim selectiv și să respectăm extrasezoanele.
Naturally, it is also essential to work with excellent fishing gear here, to fish selectively and to respect closed seasons.
RomanianAveți posibilitatea să redați media în flux pe toate computerele și dispozitivele din rețea sau să oferiți acces selectiv la elementele media.
You can stream media to all computers and devices on your network, or allow access to your media on a case-by-case basis.
Romanian tratamentul naţiunii celei mai favorizate (CNF) va fi aplicat selectiv în cazul Uniunii Europene de către statele Cariforum şi celelalte grupuri subregionale?
 that MFN treatment will be applied selectively by Cariforum and other sub-regional groups to the European Union?
RomanianCreșterea ratei deșeurilor colectate selectiv este indispensabilă, însă este important ca întregul proces de reciclare să fie monitorizat printr-o documentație corespunzătoare.
Increasing the rate of separately collected waste is indispensable but it is important that the entire recycling process be monitored through appropriate documentation.