"preferat" Englisch Übersetzung

RO

"preferat" auf Englisch

RO preferat
volume_up
{Adjektiv Maskulin}

preferat (auch: favorit, dezirabil)
Consultați documentația hardware-ului pentru aranjamentul hardware preferat.
Refer to your hardware documentation for the preferred hardware arrangement.
Aş fi preferat ca toată această risipă nebună să fie total scoasă din discuţie.
I would have preferred the entire folly of that waste to have been overturned.
Dreapta a preferat întotdeauna să dea vina pe alţii; cei vulnerabili, în primul rând.
The right has always preferred to put the blame on others, mainly the vulnerable.
preferat (auch: drag, favorit, predilect)
volume_up
favorite {Adj.} [Amer.]
Asociați parola sau fraza de acces cu un hobby sau un sport preferat.
Relate your password or passphrase to a favorite hobby or sport.
„Microsoft Arc Touch Mouse este noul meu mouse portabil preferat.
"The Microsoft Arc Touch Mouse is my new favorite portable mouse.
Puteți chiar fixa un cont preferat de e-mail sau un folder la ecranul Start.
You can even pin a favorite email account or folder to your Start screen.
Asociați parola sau fraza de acces cu un hobby sau un sport preferat.
Relate your password or passphrase to a favourite hobby or sport.
Rilke a fost poetul preferat al colegului nostru deputat, Dimitris Tsatsos, care s-a stins din viaţă de curând.
Rilke was the favourite poet of our recently deceased fellow Member, Dimitris Tsatsos.
Aceasta a reprezentat în principal o platformă care a permis stângii să atace duşmanul lor preferat, Statele Unite.
It was principally a platform for the left to attack their favourite bête noire, the United States.

Beispielsätze für "preferat" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

RomanianAş fi preferat însă să nu spună că această lege nu violează drepturile fundamentale.
If only he had not said that this law did not violate fundamental rights.
RomanianAm votat pentru o rezoluţie alternativă, totuşi, pe care am preferat-o raportului original.
We voted for an alternative resolution, however, in preference to the original report.
RomanianNoi, Verzii, am fi preferat să vedem această reglementare aplicată şi în cazul apelor interioare.
We Greens would have liked to have seen it apply to inland waterways too.
RomanianDar o astfel de evoluţie este de preferat loialităţii noastre faţă de politica de boicot eşuată din ultimul deceniu.
But it is better than our sticking with the failed boycotting policy of the past decade.
RomanianAcestea sunt criticile mele şi de aceea am preferat să mă abţin.
That is my criticism, and that is why I abstained.
RomanianOrice tip de pace este de preferat unui conflict sângeros.
Any kind of peace is better than bloody conflict.
RomanianÎn opinia mea, este mereu bine să se folosească China drept comparație, dar, de preferat, nu ca un exemplu de urmat.
In my view, China is always good to use as a comparison, but preferably not as an example to be followed.
RomanianAm fi preferat ca directiva să se concentreze mai degrabă pe concediul pentru creșterea copilului, decât pe concediul de maternitate.
We would have liked the directive to focus on parental leave rather than maternity leave.
RomanianAcest aspect se prezenta într-o formă prea simplificată în prima lectură, dar Consiliul a preferat să rămână indiferent.
This is an issue that we had in black and white at first reading, but the Council did not want to know.
RomanianEste de preferat să faceți clic în mijlocul unei zone de pătrățele nemarcate decât într-o zonă unde suspectați că se află mine.
You're better off clicking in the middle of unmarked squares than in an area you suspect is mined.
RomanianFemeile trebuie să aibă control asupra vieţii lor reproductive, lucru preferat alternativei unui avort periculos.
Women must have control over their reproductive lives: it is so preferable to the alternative of unsafe abortion.
RomanianCu toate acestea, este în mod clar de preferat să avem acorduri voluntare decât deloc și, prin urmare, le susțin.
However, it is clearly better to have voluntary agreements than no agreements at all and therefore I support them.
RomanianO distanţă minimă stabilită la nivel european ar fi fost de preferat, din punctul de vedere al mediului şi al sănătăţii publice.
A European minimum distance would have been preferable from an environmental and public health point of view.
RomanianAm fi preferat să se facă un studiu pentru Martinica şi Guadelupa pentru a menţine industria în aceste regiuni.
We would have liked a study to have been conducted for Martinique and Guadeloupe in order to keep an industry in these regions.
RomanianOricare este de preferat unei vieți instituționale, cu condiția, desigur, să nu fie implicate corupția sau exploatarea.
Either is preferable to an institutional life, provided, of course, that there is no corruption or exploitation involved.
RomanianTrebuie să fim capabili că exercităm presiuni asupra Comisiei, dar ar fi de preferat să facem acest lucru nefiind atât de presați de timp.
We must be able to exert pressure on the Commission, but preferably not under such strict time pressure.
RomanianPrin această taxă, chiar ar trebui să limităm costurile externe pe cât posibil și, de preferat, să le aducem înapoi la zero.
With this charge, we really should be limiting external costs as far as possible and preferably reining them back to zero.
RomanianDin acest motiv, am preferat să mă abţin.
RomanianPrin urmare, am preferat să mă abţin.
RomanianInformațiile libere și profesioniste sunt întotdeauna de preferat "zvonurilor”, care adesea înlocuiesc presa atunci când aceasta din urmă este cenzurată.
Free and professional information is always preferable to 'rumour', which often replaces the press when the latter is muzzled.