"precursor" Englisch Übersetzung

RO

"precursor" auf Englisch

EN

"precursor" auf Rumänisch

RO precursor
volume_up
{Maskulin}

precursor (auch: înaintaş, premergător)
volume_up
precursor {Subst.}
Raportul pe care îl discutăm astăzi este înaintat ca precursor al unui pachet de standardizare la care lucrează în prezent Comisia.
The report that we are dealing with today is submitted as a precursor to a standardisation package which the Commission is currently working on.
Este totuși un precursor esențial pentru a slăbi grupurile talibane și pentru a le determina să taie toate legăturile cu al-Qaeda și să se așeze, în consecință, la masa negocierilor.
It is, however, an essential precursor, in order to weaken the Taliban groups and drive them to cut all links with al-Qaeda and therefore to sit down at the negotiating table.
precursor
volume_up
forerun {Subst.}

Synonyme (Englisch) für "precursor":

precursor

Beispielsätze für "precursor" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

RomanianAnumite state membre, precum Franța, au jucat un rol de precursor creând acum 20 de ani un "venit minim garantat”.
Certain Member States, such as France, have played a pioneering role by creating a 'minimum guaranteed income' 20 years ago.
RomanianTextele noastre exprimă opinia noastră despre cum trebuie să arate viitorul Serviciu european pentru acţiune externă, ca un precursor al unei noi ere pentru Uniunea Europeană.
Our texts expressing our opinion on what the future European External Action Service should look like herald a new era for the European Union.