"măi" Englisch Übersetzung


Meintest du Mai, mai
RO

"măi" auf Englisch

volume_up
măi {Interj.}
RO

măi {Interjektion}

volume_up
1. "idem, neplăcută"
măi (auch: hai (ascultă), mai)
Prin urmare, sunt în favoarea unei mai mari securităţi şi a unor controale mai bune pentru binele comun.
Therefore, I say greater security and better controls for the common good.
Aş dori să menţionez că întrebarea mea a fost mai specifică.
May I say that my question was more specific.
Pot să spun că este cel mai rău lucru, cel mai antisocial scenariu, atât pentru Grecia, cât şi pentru zona euro.
May I say that this is the worst, the most anti-social scenario both for Greece and for the euro area.
2. "iarăşi"
măi
Nu dorim să impunem nimic, ci mai degrabă să propunem, să protejăm şi să sprijinim.
We do not want to impose anything again but rather to propose, protect and support.
Cu toate acestea, voi repeta acest lucru iar și iar: încă trebuie să mai lucrăm la acest aspect.
Nonetheless, I will repeat this again and again: we still have work to do on this matter.
Cetăţenii sunt fericiţi şi această întrebare nu a mai fost pusă niciodată.
People are happy and this question has not been raised again.
3. "hei"
măi
măi
Eliminați mai mult din efectul de ochi roșii dacă selectați un ochi de mai multe ori.
You can increase the amount of red eye that you remove by selecting an eye more than once.
Ați menționat mai multe aspecte pe care se pare că le considerați nesatisfăcătoare.
You have mentioned a number of points which you apparently consider unsatisfactory.
Cu cât utilizați mai mult computerul, cu atât utilizați mai multe programe și se execută mai multe servicii.
The more you use your PC, the more programs you use and the more services you're running.
4. "exprimă uimire"
măi
măi (auch: a, măi, phii)
I-ați acuzat că sunt extremiști, dar mai presus de toate, da mai presus de toate, i-ați acuzat de trei ori că sunt populiști.
You attack them as extremists, but worst of all, oh worst of all, you attack them three times for being populists.
măi
5. "exprimă neîncrede"
măi
Este ora întrebărilor şi un răspuns "da” sau "nu” ar fi fost mai simplu, dar nu mai contează.
It is Question Time, and a 'yes' or a 'no' would have been easier, but never mind.
. - "Să nu se mai arunce resturi înapoi în mare” solicită Comisia.
. - 'No more discards!' cries the Commission.
Nu, problemele structurale din Grecia sunt mai vechi decât guvernarea Karamanlis.
No, the structural problems in Greece go back further than that.
măi (auch: a, măi, phii)
I-ați acuzat că sunt extremiști, dar mai presus de toate, da mai presus de toate, i-ați acuzat de trei ori că sunt populiști.
You attack them as extremists, but worst of all, oh worst of all, you attack them three times for being populists.
6. "adesea nu se traduce"
măi
Eliminați mai mult din efectul de ochi roșii dacă selectați un ochi de mai multe ori.
You can increase the amount of red eye that you remove by selecting an eye more than once.
Ați menționat mai multe aspecte pe care se pare că le considerați nesatisfăcătoare.
You have mentioned a number of points which you apparently consider unsatisfactory.
Cu cât utilizați mai mult computerul, cu atât utilizați mai multe programe și se execută mai multe servicii.
The more you use your PC, the more programs you use and the more services you're running.

Beispielsätze für "măi" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

RomanianÎn prezent, conform veştilor primite, mai sunt probleme în Serbia şi Muntenegru.
Today - as we have heard - there are still problems in Serbia and in Montenegro.
RomanianDe atunci, mesajele provenite de la conducerea yemenită au fost mai puțin clare.
Since then, the messages coming from the Yemeni leadership have been less clear.
RomanianLa şaptesprezece ani după masacru, mai sunt încă de identificat sute de cadavre.
Seventeen years after the massacre, hundreds of bodies have yet to be identified.
RomanianAceasta a însemnat că nu mai sunt posibile negocieri în cadrul Uniunii Europene.
This meant that negotiations within the European Union were no longer possible.
RomanianColegii mei îi consideră probabil a fi parteneri mai buni decât actualul guvern.
My colleagues probably consider them better partners than the current government.
RomanianSituație în noile state membre este cu totul diferită de cea din cele mai vechi.
The situation in new Member States is entirely different from that in older ones.
RomanianSiguranța este un bun important, mai ales pentru persoanele cele mai vulnerabile.
Safety is an important commodity, especially for the most vulnerable amongst us.
RomanianNu mai puțin de două rezoluții ale acestei Camere au solicitat decizia contrară.
No less than two resolutions of this House have called for the contrary decision.
RomanianCeea ce face de fapt este să producă măsuri tot mai laborioase şi mai ridicole.
What it does do is produce ever more laborious and ever more ludicrous measures.
RomanianCredem că piaţa internă este, mai presus de toate, temelia proiectului european.
We believe the internal market is, above all, the basis for the European project.
RomanianDl Kallas, vicepreşedinte al Comisiei, va trimite colegiului propunerea pe 5 mai.
Commission Vice-President Kallas will send the proposal to the college on 5 May.
RomanianRegiunea Mazuria este zona lacustră cea mai întinsă şi mai vizitată din Polonia.
The Masuria region forms the largest and most-visited lake district in Poland.
RomanianBaza de date online conține informații media de la mai mulți furnizori de date.
The online database contains media information from a number of data providers.
RomanianMai mult, aceasta este poziţia adoptată de Parlamentul European în alte rapoarte.
Moreover, this is the position taken by the European Parliament in other reports.
RomanianSolicit statelor membre UE să abordeze aceste aspecte cu cea mai mare seriozitate.
I urge the EU Member States to address these issues with the utmost seriousness.
RomanianÎn acelaşi timp, instituţia are nevoie să aibă cerinţe legale mai puţin complexe.
At the same time the institution needs to have less complex legal requirements.
RomanianDe aceea, este important să ne asigurăm că va fi semnat cât mai repede posibil.
It is therefore important for us to ensure that it is signed as soon as possible.
RomanianCu toate acestea, consider că era imposibil să realizăm mai multe în această fază.
Nevertheless, I believe it was impossible to achieve more at this point in time.
RomanianMarca "fabricat în Europa” ar trebui să reprezinte produsele cele mai ecologice.
Made in Europe should indeed stand for the most environmentally friendly products.
RomanianS-au luat măsuri, însă trebuie să facem mai mult decât propune prezentul raport.
Steps have been taken, but more needs to be done than the current report proposes.