"despre" Englisch Übersetzung

RO

"despre" auf Englisch

EN

RO despre
volume_up
{Präposition}

Nu este vorba despre câştiguri sau despre profituri, ci despre securitate.
It is not about earnings and not about profits; it is about security.
Prin urmare, este vorba despre alegeri strategice, despre conținutul politicii.
This is therefore about strategic choices, about the content of policy.
Este vorba despre protecţia animalelor de laborator, nu despre profituri.
This is about protecting laboratory animals and not about business profits.
volume_up
of {Prp.}
Prin urmare, este vorba despre alegeri strategice, despre conținutul politicii.
This is therefore about strategic choices, about the content of policy.
Vorbim despre bunurile toxice ale băncilor şi despre cum putem să scăpăm de ele.
We are talking about the toxic assets of banks and how we have to clear them.
Vorbim despre viitorul comun al planetei - despre viitorul nostru, al tuturor.
We are talking about the common future of the planet - the future of all of us.

Beispielsätze für "despre" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

RomanianComisia va lua chiar și hotărâri când este vorba despre impunerea de sancțiuni.
The Commission will even make the decisions when it comes to imposing sanctions.
RomanianCât despre ceilalţi, ni se vor alătura când vor realiza că acesta este viitorul.
As for the others, they will join us when they realise that this is the future.
RomanianAţi vorbit despre rezoluţia adoptată de Parlamentul European în noiembrie 2009.
You spoke of the resolution adopted by the European Parliament in November 2009.
RomanianAtunci când discutăm despre acest subiect, simt că sunt criticat de ambele părți.
When we discuss this subject, I feel as if I am being criticised by both sides.
RomanianPrin urmare, regret să aflu despre problemele financiare care afectează grupul ACP.
I am therefore sorry to learn of the financial problems affecting the ACP Group.
RomanianEste cumva lipsit de sens să continuăm să discutăm despre numeroasele modificări.
It does not make much sense for us to continue discussing the numerous amendments.
RomanianVă voi da un exemplu din Germania, ţara mea natală, despre cum să nu procedăm.
I will give you an example from Germany, my home country, of how not to do it.
RomanianDeci, ce părere aveţi despre organizaţiile sportive care interzic aceste practici?
So, what is your interpretation of a sporting organisation banning such a practice?
RomanianFără îndoială că sporovăiesc despre alt subiect, dar este un lucru important.
They are chatting away on some other matter no doubt, but it is an important fact.
RomanianCetățenii își vor putea face cunoscute părerile despre activitatea Uniunii Europene.
Citizens will be able to let the European Union know what they think of its work.
RomanianAş dori să menţionez doar unul sau două cazuri despre care nu se vorbeşte prea des.
I would simply like to mention one or two cases that are not addressed very often.
RomanianS-ar părea că în comunicatele oficiale nu se spune niciun cuvânt despre acest subiect.
It would appear that in official communiqués not a word is said on this subject.
RomanianNu am auzit despre folosirea tehnologiei informației ca factor strategic până acum.
I have not heard of information technology being used as a strategic factor before.
RomanianAm discutat despre țările din vecinătatea Europei care au programe nucleare.
We have discussed countries neighbouring Europe which have nuclear programmes.
RomanianDle președinte, voi vorbi mai întâi despre industriile culturale și creative.
Mr President, first of all, I shall deal with the cultural and creative industries.
RomanianDin păcate, după cum s-a subliniat deja, nu este vorba despre un simplu detaliu.
Unfortunately, as has already been pointed out, that is not a mere detail.
RomanianÎn fine, discutăm şi despre promovarea incluziunii sociale prin combaterea sărăciei.
Finally, there is also the promotion of social inclusion by combating poverty.
RomanianNu este necesar să mutați informațiile despre persoana de contact din Agenda Windows.
You don’t need to move your contact information from the Windows Address Book.
RomanianNu sunt disponibile informații și imagini despre filme în țara sau regiunea dvs.
Movie information and images are not available in your country or region.
RomanianSă vorbim acum despre natura beneficiilor oferite societăţilor de statutul SPE.
Let us look now at the nature of the benefits offered to companies by the EPC statute.