"de fond" Englisch Übersetzung

RO

"de fond" auf Englisch

volume_up
de fond {Adj. m.}

RO de fond
volume_up
{Adjektiv Maskulin}

de fond (auch: implicit, de dedesubt)
Raportul Albertini conține idei cu care sunt de acord, dar există o problemă de fond.
The Albertini report contains ideas that I agree with, but there is an underlying problem.
La Laâyoune este din nou liniște acum, chiar dacă încă mai rămân tensiunile de fond.
Now calm has returned to Laâyoune, even though underlying tensions still remain.
Guvernul nigerian ar trebui să rezolve problema mai eficient, abordând problemele de fond din sistemul de justiţie penală.
The Nigerian state governors should do better by addressing the many underlying problems in the criminal justice system.

Ähnliche Übersetzungen für "de fond" auf Englisch

de Adverb
English
de Präposition
de Konjunktion
fond Substantiv
English

Beispielsätze für "de fond" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

RomanianCu toate acestea, cred că există o serie de probleme cu acest fond în particular.
However, I believe that there are a number of problems with this particular fund.
RomanianÎn acest scop, autorităţile belgiene au solicitat 9,2 milioane de euro de la Fond.
The Belgian authorities have requested EUR 9.2 million from the Fund in this regard.
RomanianCrearea unui fond specific de răspuns la criză ar fi fost o procedură mult prea lungă.
The procedure for creating a specific crisis fund would have been far too long.
RomanianDoresc să îl felicit pe dl Brok pentru raportul său detaliat, şi de fond.
I should like to congratulate Mr Brok on a detailed and very substantive report.
RomanianÎn paralel, a continuat programarea celui de-al zecelea Fond european pentru dezvoltare.
In parallel, the programming of the 10th European Development Fund has moved on.
RomanianCât priveşte modificarea dispoziţiilor de fond, Comisia nu se opune principiului.
As regards the amendment to the substance, the Commission is not opposed to the principle.
RomanianPentru că un fond de criză extins va pune capăt speculațiilor împotriva monedei euro.
Because having an enlarged crisis fund will put an end to speculation against the euro.
RomanianSalut, de asemenea, propunerea colegului meu, dl Marinescu, de a crea un fond special.
I also welcome the proposal from my colleague, Mr Marinescu, to set up a special fund.
RomanianNimeni nu a venit atunci cu ideea de a institui un Fond Monetar European.
Nobody came forward at that time with the idea of calling on a European Monetary Fund.
RomanianDoamnă preşedintă, acest raport tratează chiar problema de fond a Uniunii Europene.
Madam President, this goes to the core of this whole European Union.
RomanianÎn evaluarea sa, Consiliul a respins toate modificările de fond propuse de Parlament.
In its assessment, the Council rejected all substantive amendments proposed by Parliament.
RomanianAm solicitat crearea acestui fond de asigurare și cu alte ocazii similare.
This insurance fund is something that I have already requested on other similar occasions.
RomanianConsiliul European urmează să stabilească un fond de urgență permanent pentru zona euro.
The European Council is going to establish a permanent emergency fund for the euro area.
RomanianPledăm așadar în favoarea constituirii unui fond european de urgență.
We are therefore arguing the case for the establishment of a European emergency fund.
RomanianEtapa următoare va fi consacrată reformelor de fond ale sistemului bancar de la nivelul Uniunii.
The next step will be to reform the basis of the banking system at Union level.
RomanianFondul de pensii al Parlamentului European este un fond de pensii facultativ.
The European Parliament pension fund is a voluntary pension fund.
RomanianCredeți că dacă aveți la dispoziție un fond de un miliard de euro, să zicem, totul va fi bine.
You think that, if you have a fund of say a billion euros, all will be well.
RomanianRata de cofinanţare din fond este de 50%, iar până în 2011 aceasta poate fi ridicată la 65%.
The cofinancing rate for this fund is 50% and this figure may be raised to 65% by 2011.
RomanianAvem nevoie de un fond monetar european, un fond care să ajute aceste ţări.
We need a European monetary fund, a fund to help these countries.
RomanianAm o întrebare de fond în ceea ce priveşte prioritatea pe care raportoarea o conferă tineretului.
I have a substantive question regarding the priority the rapporteur gives to youth.