"de fildeș" Englisch Übersetzung

RO

"de fildeș" auf Englisch

EN

RO de fildeș
volume_up
{Adjektiv Maskulin}

de fildeș (auch: ivoriu)
volume_up
ivory {Adj.}
Democrația este construită de jos în sus: nu de sus, dintr-un turn de fildeș, în jos.
Democracy is built from the bottom upwards: not downwards from some ivory tower up above.
., am rămas cu impresia că, într-adevăr, Comisia stă într-un turn de fildeș.
Following your speech, I am left with the impression that the Commission really does sit in an ivory tower.
Ivory Coast - EUR

Ähnliche Übersetzungen für "de fildeș" auf Englisch

de Adverb
English
de Präposition
de Konjunktion
fildeş Substantiv
English

Beispielsätze für "de fildeș" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

RomanianSancțiunile trebuie să ajute la impunerea voinței poporului din Coasta de Fildeș.
The sanctions must help to enforce the will of the people of Côte d'Ivoire.
RomanianOrganismele africane au apelat deja la aplicarea de sancțiuni asupra Coastei de Fildeș.
African bodies have already resorted to sanctions on Côte d'Ivoire.
RomanianNu vom permite ca obstinația sa să conducă la haos în Coasta de Fildeș.
We will not allow his obstinacy to lead to chaos in Côte d'Ivoire.
RomanianPe de altă parte, aceasta este și responsabilitatea principalilor lideri din Coasta de Fildeș.
However, this is also the responsibility of the main Ivorian leaders.
RomanianSituația politică din Coasta de Fildeș nu poate fi caracterizată ca având standarde democratice.
The political situation in Cote d'Ivoire can not be characterised by democratic standards.
RomanianÎntr-adevăr, pe parcursul ultimelor alegeri, oamenii din Coasta de Fildeș au dovedit o înaltă maturitate politică.
Indeed, during the last elections, the Ivorian people showed great political maturity.
RomanianDl Ouattara este președintele legitim al Coastei de Fildeș.
Mr Ouattara is the legitimate President of Côte d'Ivoire.
Romanian Poate Comisia să explice cum evaluează următoarele aspecte cu privire la APE UE-Coasta de Fildeș:
 Can the Commission explain how it evaluates the following aspects with regard to the EU-Cote d´Ivoire EPA:
Romanianiii) Este necesar să se adapteze normele privind achizițiile publice la nevoile specifice ale Coastei de Fildeș?
iii) Is there a need to shape government procurement rules according to Côte d´Ivoire-specific needs?
RomanianCoasta de Fildeș trebuie să fie atenționată asupra acestui aspect.
Romanianiv) La ce nivel de negociere s-a ajuns în cazul condițiilor pentru „permisele de muncă” acordate cetățenilor din Coasta de Fildeș?
iv) How far are the conditions for "working visas" for Côte d'Ivoire nationals worked out?
Romanian. - Este regretabil modul în care s-a derulat al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Coasta de Fildeș.
The manner in which the second round of Presidential elections in Côte d'Ivoire took place is regrettable.
Romanian Poate Consiliul să specifice calendarul în care Coasta de Fildeș va beneficia de ajutorul pentru dezvoltare prevăzut prin APE?
 Can the Council clarify the timeframe with regard to Côte d'Ivoire EPA related development assistance?
Romanian Poate Comisia să specifice calendarul în care Coasta de Fildeș va beneficia de ajutorul pentru dezvoltare prevăzut prin APE?
 Can the Commission clarify the timeframe with regard to Côte d'Ivoire EPA related development assistance?
RomanianComunitatea internațională a fost clară cu privire la rezultatele alegerilor prezidențiale din Coasta de Fildeș de anul trecut.
The international community was clear about the results of the presidential elections in Côte d'Ivoire last year.
RomanianReprezentantul Organizației Națiunilor Unite în Coasta de Fildeș și-a asumat rolul cu curaj și a anunțat rezultatul urnelor.
The United Nations representative in Côte d'Ivoire courageously assumed his role and announced the results of the ballot.
RomanianDe fapt, de la începutul lunii octombrie, aproximativ 100 de observatori din 26 de țări au fost delegați în Coasta de Fildeș.
Since the start of October, we have, in fact, had some 100 observers from 26 countries deployed throughout Côte d'Ivoire.
RomanianÎn 2006, am fost șocați de marele scandal Trafigura, când cantități uriașe de deșeuri toxice au fost abandonate în Coasta de Fildeș.
In 2006, we were shocked by the massive Trafigura scandal, when huge quantities of toxic waste were dumped in Côte d'Ivoire.
Romanian Poate Consiliul să explice cum va evalua situația politică a Coastei de Fildeș cu privire fie la APE interimar, fie la APE final?
 Can the Council explain how it will assess the political situation of Côte d'Ivoire with regard either to an interim or final EPA?
Romanian Poate Comisia să explice cum va evalua situația politică a Coastei de Fildeș cu privire fie la APE interimar, fie la APE final?
 Can the Commission explain how it will assess the political situation of Côte d'Ivoire with regard either to an interim or final EPA?