"de exemplu" Englisch Übersetzung

RO

"de exemplu" auf Englisch

EN

RO de exemplu
volume_up
{Adverb}

de exemplu
volume_up
e.g. {Adv.} [Abk.]
În mod explicit aceasta nu se referă la crimele comise din alte motive, de exemplu crimele regimurilor totalitare.
Crimes committed on other grounds, e.g. by totalitarian regimes, are explicitly not covered.
De unde a fost cumpărată mobila așa fixă, de exemplu, dulapurile de bucătărie?
Where did the fixed furniture come from, e.g. kitchen cabinets?
- ar lua în considerare limitarea nivelului impozitelor la un anumit procent din preţul de vânzare (de exemplu 5%)?
- would it consider limiting the amount of levies to a certain percentage of the sales price (e.g. 5%)?

Ähnliche Übersetzungen für "de exemplu" auf Englisch

de Adverb
English
de Präposition
de Konjunktion
exemplu Substantiv

Beispielsätze für "de exemplu" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

RomanianNivelurile de corupție, de exemplu, trebuie monitorizate în toate țările candidate.
For instance, the levels of corruption must be monitored for candidate countries.
RomanianDe exemplu, cei doi adolescenţi care sunt deţinuţi în continuare în Osetia de Sud.
For instance, the two teenagers that are still in detention in South Ossetia.
RomanianEste cazul modului în care sunt gestionate, de exemplu, calamitățile naturale.
This is the case with the way in which natural disasters are managed, for instance.
RomanianAcelaşi lucru se întâmplă şi în Europa - să ne gândim la Belarus, de exemplu.
This is also of relevance for Europe - when we think of Belarus for instance.
RomanianTastați orice vă aduceți aminte despre fișier, de exemplu o parte a numelui său.
Type anything you can remember about the file, such as part of its name.
RomanianÎn plan politic este un exemplu de stabilitate și democrație pentru statele musulmane.
On the political front, it is a model of stability and democracy for Muslim states.
RomanianDe exemplu, poate fi posibil să setați limba preferată pentru canalele TV digitale.
For instance, you might be able to set the preferred language for digital TV channels.
RomanianDe exemplu, dreptul la o viață demnă este la fel de important ca libertatea religioasă.
The right to live in dignity is just as important as religious freedom for instance.
RomanianAcesta este un exemplu de situaţie delicată pentru întreaga Uniune Europeană.
This is an extremely sensitive situation for the entire European Union.
RomanianAm început deja să folosim această procedură, de exemplu, în cazul Greciei.
We have already started to use this, for instance, in the case of Greece.
RomanianStarea curentă a exploatării de activare, de exemplu: curat sau în carantină
The activation exploit's current state, such as cleaned or quarantined
RomanianDe exemplu, Spania și Portugalia iau acum decizii foarte convingătoare în acest scop.
For instance, Spain and Portugal are taking very convincing decisions to this effect now.
RomanianDeschideți ce doriți să partajați, de exemplu fotografii, documente sau un joc.
Open what you want to share, such as photos, documents, or a game.
RomanianDe exemplu, am primit aici reprezentanți ai opoziției colonelului Gaddafi.
For instance, we have received here representatives of the opposition to Colonel Gaddafi.
RomanianSistemul de supraveghere a frontierelor maritime a fost dat ca exemplu de bună practică.
The maritime border surveillance system has been presented as a model of good practice.
RomanianSă luăm de exemplu prăbuşirea pescuitului de cod din Newfoundland din anii '90.
Take the collapse of the Newfoundland cod fisheries in the 1990s.
RomanianDe exemplu, prin revizuirea autorității de monitorizare, după cum am spus mai devreme.
For instance, by reviewing the monitoring authority, as I said before.
RomanianDe exemplu, monitoarele nu pot afișa același set de culori pe care îl reproduce imprimanta.
Displays, for instance, can't show the same set of colors that a printer can reproduce.
RomanianFinanţarea trebuie căutată şi din partea utilizatorilor, de exemplu a investitorilor.
Funding should also be sought from the user-side such as investors.
RomanianExistă ţări care nu au o piaţă energetică, cum este de exemplu Spania în privinţa gazelor.
There are countries that do not have an energy market, such as Spain in the case of gas.