"cu privire" Englisch Übersetzung

RO

"cu privire" auf Englisch

RO cu privire
volume_up
{Präposition}

cu privire (auch: de (despre))
În primul rând, cu privire la problema impozitării fuziunilor transfrontaliere.
Firstly, regarding the issue of taxation of cross-border mergers.
Există reticență din partea mai multor state membre cu privire la această propunere.
There is reluctance on the part of several Member States regarding that proposal.
Toți suntem de acord cu diagnosticul, dar există o dezbatere vastă cu privire la remediu.
Everyone agrees on the diagnosis, but there is vast debate regarding the cure.

Ähnliche Übersetzungen für "cu privire" auf Englisch

cu Präposition
English
privire Substantiv

Beispielsätze für "cu privire" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

RomanianConsumatorul va fi, prin urmare, bine informat cu privire la natura produsului.
The consumer, therefore, will be well informed about the nature of the product.
RomanianSalut propunerea de rezoluție votată astăzi, cu privire la adopția internațională.
I welcome the motion for a resolution voted on today on international adoption.
RomanianPoate că am avut totuși prea multă răbdare cu privire la guvernanța economică.
Perhaps we have actually been too patient where economic governance is concerned.
RomanianTrebuie să admitem că s-au înregistrat progrese clare cu privire la egalitate.
We must acknowledge that definite progress has been made with regard to equality.
RomanianAş dori doar să comentez un singur lucru cu privire la Programul de la Stockholm.
I would just like to comment on one thing concerning the Stockholm Programme.
RomanianAvem date suficiente cu privire la protecția sănătății femeii în statele membre?
Do we have sufficient data on the protection of women's health in the Member States?
RomanianAvizul Comisiei pentru pescuit cu privire la acest raport a fost elaborat de mine.
It was I who prepared the Opinion of the Committee on Fisheries on the report.
RomanianPentru ajutor cu privire la software-ul VPN terț, contactați furnizorul VPN terț.
For help with third-party VPN software, contact the third-party VPN provider.
RomanianDle Füle, aveţi responsabilitatea specifică cu privire la politica de vecinătate.
Mr Füle, you have a specific responsibility relating to neighbourhood policy.
RomanianSolicităm elaborarea unui raport complex cu privire la Procesul de la Bologna.
We are asking for a comprehensive report on the Bologna process to be drafted.
RomanianÎn plus, pune la dispoziţie sinteze on-line cu privire la fiecare ţară în parte.
Meanwhile online Country overviews provide a rich pool of national drug-related data.
Romaniansă informeze Parlamentul cu privire la „noua generație” de acorduri de asociere;
inform the Parliament about this 'new generation' of Association Agreements, 
RomanianMă angajez să ţin Parlamentul la curent cu privire la toate aceste evoluţii.
I undertake here and now to keep Parliament abreast of all of these developments.
RomanianRecent, a avut loc o campanie pe internet cu privire la Armenia şi la genocid.
Recently, there was an Internet campaign concerning Armenia and the genocide.
RomanianAre obligaţia de a produce rezultate cu privire la schimbările climatice şi energie.
It has an obligation to produce results with regard to climate change and energy.
RomanianDeclarație a Președintelui Parlamentului European cu privire la situația din Tunisia
Statement by the President of the European Parliament on the situation in Tunisia
RomanianIată singura observaţie cu privire la paşaportul societăţilor de administrare.
This was my one and only consideration dealing with the management company passport.
RomanianParlamentul are o serie de propuneri diferite cu privire la celelalte instituții.
Parliament has a series of different proposals in relation to the other institutions.
Romanian. - Vă referiți la aceste trei întrebări cu privire la CCCTB?
Member of the Commission. - Do you mean these three questions on the CCCTB?
RomanianSper că în Irlanda vom avea un referendum cu privire la drepturile copilului.
I hope that in Ireland, we will have a referendum on the rights of the child.