"cei" Englisch Übersetzung

RO

"cei" auf Englisch

volume_up
cei {Pron.}
EN

RO cei
volume_up
{Pronomen}

cei (auch: cele, cel, cea)
volume_up
the {Pron.}
Dacă nu reuşim acest lucru, îi dezamăgim pe cei care ne-au trimis aici să îi reprezentăm.
If we fail to do that, we fail the people whom we are sent here to represent.
Dacă face tot ce-i stă în putinţă, de ce nu poate ratifica Tratatul de la Lisabona?
If it is doing all it can, why can it not ratify the Treaty of Lisbon?
Există și îngrijorări referitoare la motivul pentru care cei care dețin puterea sunt preocupați de internet.
There are also concerns about why those with power are concerning themselves with the Internet.

Beispielsätze für "cei" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

RomanianScopul final pentru toți cei prezenți aici este promovarea interesului copiilor.
The ultimate goal of everyone in this Chamber is to promote children's interests.
RomanianPrin urmare, îi felicit pe cei implicați în activitatea Președinției maghiare.
Therefore I congratulate those involved in the work of the Hungarian Presidency.
RomanianCum ar trebui să percepem această constituţie noi, cei din ţările direct afectate?
How should we, from the countries directly affected, perceive this constitution?
RomanianTinerii sunt cei care vor crea astăzi dezvoltarea economică şi inovaţia de mâine.
It is young people who, today, will create the growth and innovation of tomorrow.
RomanianSalutăm faptul că 90 % dintre cei care au votat au fost în favoarea schimbărilor.
We welcome the fact that as many as 90% of those who voted supported the changes.
RomanianDe asemenea, doresc să îi spun dlui Brejc că i-am identificat pe cei responsabili.
I wish also to reassure Mr Brejc that we have clearly identified those in charge.
RomanianCei care critică economisirile semnificative sunt cu siguranță pe un drum greșit.
Those who are critical of significant economising are certainly on the wrong path.
RomanianCei care doresc să vadă Europa de mâine ar trebui să se uite la Belgia de azi!
Those who want to see the Europe of tomorrow should look at the Belgium of today!
Romanian. - Noi, cei din UKIP, ne opunem în principiu partidelor politice europene.
in writing. - We in UKIP are opposed in principle to European political parties.
RomanianÎi înțeleg pe cei care afirmă că nu doresc să continue să vorbească la pereți.
I understand those who say they have no desire to keep talking to a brick wall.
RomanianÎn primul rând, cei care sunt la faţa locului ştiu cel mai bine de ce au nevoie.
First of all, those who are on the spot will tell us clearly what they need.
RomanianCei care ajung pe coasta Thailandei sunt, deseori, trataţi într-un mod inuman.
Those who reach the coast of Thailand are often treated in an inhumane manner.
RomanianSunt de acord cu toţi cei care spun că poate s-ar fi putut face mai bine lucrurile.
I agree with everyone who says that things could perhaps have been done better.
RomanianCei care încearcă să facă din globalizare o ameninţare greşesc destul de mult.
Those who are trying to make globalisation out to be a threat are quite wrong.
RomanianAceasta din motiv de respect faţă de cei care plătesc impozite şi respectă regulile.
This is for reasons of respect towards those who pay tax and abide by the rules.
RomanianTinerii şi femeile sunt cei mai afectaţi de traficul şi de consumul de droguri.
Young people and women are hit hardest by the trafficking and consumption of drugs.
RomanianÎn astfel de ocazii, şefii instituţiilor sunt cei care primesc toate laudele.
On such occasions it is usually the leaders of institutions who get the praise.
RomanianDe exemplu, cei doi adolescenţi care sunt deţinuţi în continuare în Osetia de Sud.
For instance, the two teenagers that are still in detention in South Ossetia.
RomanianNoi, cei din Comisia pentru mediu, lucrăm la această chestiune de mult timp.
We in the Committee on the Environment have been working on this for a long time.
RomanianComisia Europeană - şi noi, cei din Parlament - vrem să înlăturăm această izolare.
The European Commission - and we in Parliament - want to lift this isolation.