"aproximativ" Englisch Übersetzung

RO

"aproximativ" auf Englisch

volume_up
aproximativ {Adj. m.} [Redewendung]

RO aproximativ
volume_up
{Adjektiv Maskulin}

1. Allgemein

aproximativ
volume_up
about {Adj.}
În Europa, importăm în total aproximativ un sfert din consumul total de gaz din Rusia.
In Europe, we import in total about one-quarter of all gas consumption from Russia.
Windows XP va petrece aproximativ un minut cu configurarea computerului.
Windows XP will spend about a minute configuring your computer.
Sunt cu aproximativ 18 luni în urmă cu procesul de distribuire a acestor fonduri.
They are about 18 months behind in distribution of these funds.
aproximativ
volume_up
around {Adj.}
Aproximativ o treime din beneficiarii Fondului social european sunt tineri.
Around one third of the beneficiaries of the European Social Fund are young people.
Se estimează că există încă aproximativ 200 de prizonieri politici în Cuba.
It is estimated that there are around 200 other political prisoners in Cuba.
În UE, sectorul serviciilor reprezintă aproximativ 70% din PIB.
In the EU, the service sector is responsible for around 70% of GDP.
aproximativ (auch: aspru, grosolan, brutal, hirsut (bădăran))
volume_up
rough {Adj.}
aproximativ (auch: nişte, cam, puțin)
volume_up
some {Adj.}
Aproximativ 25 de milioane de persoane din Uniunea Europeană se află în șomaj.
Some 25 million people in the European Union are unemployed.
În Polonia aproximativ şase milioane de femei sunt casnice.
There are some six million women in Poland who are homemakers.
Promisiunea iniţială a fost de aproximativ 30 milioane de euro.
The original promise was for some EUR 30 million.
aproximativ
aproximativ

2. "despre distanță, rază, traseu"

aproximativ

Beispielsätze für "aproximativ" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

RomanianExistă o preocupare serioasă că aproximativ 85 % din orașul vechi poate fi demolat.
There is serious concern that as much as 85% of the old city may be demolished.
RomanianParlamentul tocmai a aprobat mobilizarea FSUE, aproximativ un an mai târziu.
Parliament has only just approved mobilisation of the EUSF, almost a year later.
RomanianDintre cei aproximativ 500 de milioane de locuitori ai UE, 80% trăiesc în oraşe.
Cities are home to 80% of the 500 million or so inhabitants of the EU.
RomanianNumai în Polonia, pierderile directe au fost estimate la aproximativ 3 miliarde de euro.
In Poland alone, direct losses have been estimated at nearly EUR 3 billion.
RomanianÎn sfârşit, aş dori să îi mulţumesc dlui Kovács, comisar pentru încă aproximativ 18 ore.
Finally, I would like to thank Mr Kovács, Commissioner for 18 hours more, or whatever.
RomanianCu toate acestea, este extrem de frustrant că aproximativ 200 de oameni rămân acolo.
However, it is extremely frustrating that nearly 200 men remain there.
RomanianCutremurul şi numeroasele sale replici au lăsat fără locuinţă aproximativ 40.000 de persoane.
Up to 40 000 people were made homeless by the main quake and numerous aftershocks.
RomanianÎn urmă cu aproximativ 20 de ani, piața internă a fost creată prin Actul Unic European.
Almost 20 years ago, the internal market was created by means of the Single European Act.
RomanianExpertul va transfera fișierele și setările, iar operațiunea poate dura aproximativ o oră.
The wizard will transfer your files and settings, which may take an hour.
RomanianData menţionată, 8 octombrie 2004, a fost aproximativ acum cinci ani.
The date I mentioned, 8 October 2004, was almost exactly five years ago.
Romanian. - Despădurirea reprezintă cauza a aproximativ 20 % din emisiile globale de carbon.
in writing. - Deforestation is responsible for up to 20% of carbon emissions worldwide.
RomanianSpeculaţiile sunt responsabile pentru aproximativ 50 % din creşterile recente ale preţurilor.
Speculative behaviour accounts for almost 50% of recent price increases.
RomanianCosturile totale reunite se ridică, cred, la aproximativ 250 de milioane de euro pe lună.
The total combined costs, I believe, are something in the region of EUR 250 million per month.
RomanianTehnologia Bluetooth oferă performanţă optimă până la o distanţă de aproximativ 10 metri.
With Bluetooth technology, you can achieve optimal performance up to 30 feet (~10 metres) away.
RomanianTehnologia Bluetooth oferă performanţă optimă până la o distanţă de aproximativ 10 metri.
With Bluetooth technology, you can achieve optimal performance up to 30 feet (~10 meters) away.
RomanianCu toate acestea, 2008 a fost aproximativ la fel ca 2007, deci aceste declaraţii nu s-au concretizat.
However, 2008 was just the same as 2007, so those declarations have come to nothing.
RomanianComisia a primit aproximativ 159 de răspunsuri din partea cetăţenilor.
The Commission received as few as 159 responses from individuals.
RomanianAproximativ o șesime din bugetul statului francez este cheltuit pe achitarea dobânzilor la datoria sa.
Nearly a sixth of the French State's budget is spent on paying interest on its debt.
RomanianSe ajunge la aproximativ 10 000, dacă îi adăugăm și pe cei despre care s-a discutat aici în urmă cu o lună.
That makes almost 10 000, if we also add in the ones discussed here a month ago.
RomanianSă nu uităm că sectorul agricol este responsabil pentru aproximativ 10 % din emisiile de CO2.
Let us not forget that the agricultural sector is responsible for almost 10% of CO2 emissions.