"aproape" Englisch Übersetzung

RO

"aproape" auf Englisch

volume_up
aproape {Adj. m.}

RO aproape
volume_up
{Maskulin}

aproape

Beispielsätze für "aproape" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

RomanianDeoarece rezoluția nu acoperă aproape deloc acest domeniu, m-am abținut de la vot.
As the resolution hardly, if at all, covers this area, I abstained from the vote.
RomanianOSCE ne aduce, de asemenea, mai aproape de statele care deţin preşedinţia rotativă.
The OSCE also brings us closer to the states which hold the rotating chairmanship.
RomanianEste foarte aproape de un dezastru umanitar şi, de aceea, trebuie acţionat imediat.
It is bordering on a humanitarian disaster and it requires immediate action.
RomanianAcesta este felul în care Parlamentul doreşte să aducă bugetul mai aproape de cetăţeni?
Is this the way this Parliament wants to bring the budget closer to the citizens?
RomanianAm ajuns astfel în această situaţie, din care aproape nu mai există ieşire.
That has brought us to this situation, in which there is hardly any way out.
RomanianAceasta este o ofertă prin care încercăm să aducem ţările mai aproape de noi.
This is an offer, and by that offer we are trying to bring the countries closer to us.
RomanianUnii dintre dvs. vor râde, însă acest pericol este mai aproape decât credeţi.
Some of you will laugh at this, but that danger is closer than you think.
RomanianÎn ceea ce îi priveşte pe cetăţeni, nu există aproape nicio dezbatere în întreaga Europă.
As far as relates to the citizens, there are hardly any Europe-wide debates at all.
RomanianPe parcursul audierilor, comisarii desemnaţi nu au spus aproape nimic concret.
In the course of the hearings, the Commissioners-designate scarcely said anything concrete.
RomanianAr trebui să aducem Ucraina mai aproape de Uniunea Europeană și nu să o îndepărtăm de aceasta.
We should bring Ukraine closer to the European Union and not push it further away.
RomanianNu trece aproape nicio săptămână fără ca mass-media să relateze alte atacuri sinucigaşe.
Scarcely a week passes without media reports of further suicide attacks.
RomanianAmbele se pot obține de la aproape oricare furnizor de servicii Internet, denumit frecvent ISP.
You can get both from most any Internet Service Provider, often called an ISP.
RomanianDe asemenea, aproape că nu există calcule detaliate și analize privind noile propuneri.
There are also hardly any detailed calculations and analyses concerning the new proposals.
RomanianDe fapt, ea scoate la iveală amploarea unei probleme care nu a fost aproape deloc abordată.
Actually it reveals the depth of a malaise that has hardly been addressed.
RomanianNu impunem nicio sancţiune - sau aproape nicio sancţiune - asupra Turciei.
We do not impose any sanctions - or next to no sanctions - on Turkey.
RomanianEste ignorat şi aproape că nu este menţionat deloc în programul nostru.
It is being side-stepped and is barely even mentioned in our programme.
RomanianAtunci când am început negocierile în ultima zi, aproape toate sugestiile au fost respinse.
When we started negotiations on the last day more or less every suggestion was rejected.
RomanianO guvernare bună ne va aduce mai aproape de atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului.
Good governance will bring us closer to achieving the Millennium Development Goals.
RomanianÎn momentul de faţă Croaţia, şi poate Islanda, par a fi ţările cele mai aproape de aderare.
At present, Croatia, and perhaps Iceland, appear to be the countries closest to accession.
RomanianUE este pregătită să coopereze şi să aducă Moldova mai aproape de UE.
The EU is ready to cooperate and to bring Moldova closer to the EU.