"apărare" Englisch Übersetzung

RO

"apărare" auf Englisch

RO apărare
volume_up
{Feminin}

1. Allgemein

Ce mecanism de apărare şi de protejare există împotriva exporturilor agresive?
What defence mechanisms and safeguards are there against aggressive exports?
BCE este și va rămâne un bastion de apărare a uniunii monetare și a euro.
The ECB is and remains a bulwark in defence of the monetary union and the euro.
Nu uitaţi niciodată originile acestei politici europene de securitate şi apărare.
Never forget the origins of this European Security and Defence Policy.
apărare
volume_up
defense {Subst.} [Amer.]
Parolele asigură prima linie de apărare împotriva accesului neautorizat la computer.
Passwords provide the first line of defense against unauthorized access to your computer.
Cea mai bună apărare împotriva infectării cu viruși este instalarea unui program antivirus și menținerea sa actualizată.
The best defense against virus infection is to install an antivirus scanning program and keep it up to date.
Monitorizează setările de securitate pentru browser, care reprezintă prima linie de apărare împotriva conținutului rău intenționat de pe Internet.
Monitors browser security settings, which are your first line of defense against malicious content on the Internet.
apărare (auch: apologetică)
apărare (auch: scuză, apologie)
volume_up
apology {Subst.}
apărare (auch: aserţiune, afirmaţie)
volume_up
assertion {Subst.}
apărare (auch: refutare, refutaţie)

2. Rechtswesen

volume_up
pleading {Subst.}

Beispielsätze für "apărare" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

RomanianPrin urmare, votez împotriva cererii sale de apărare a imunității parlamentare.
I am therefore voting against his request to protect his parliamentary immunity.
RomanianÎn Europa nu există nici până acum un sistem eficient de apărare a drepturilor omului.
Europe still does not have an effective system for the protection of human rights.
RomanianÎn prezent, ordinele de protecție se opresc la frontierele noastre, lăsând victima fără apărare.
At present, protection orders stop at our border, leaving the victim defenceless.
RomanianNiciodată nu voi înceta să lupt pentru egalitatea celor mici, săraci şi fără apărare.
I will never tire of fighting for equality for the smallest, the poorest and the defenceless.
RomanianIntervenţiile de acest gen sunt aproape mereu un mod de apărare a identităţii unui popor.
Intervention of this kind is almost always a case of safeguarding a population's identity.
RomanianNerespectarea drepturilor copiilor lipsiți de apărare este un comportament absolut abominabil.
The lack of respect for the rights of defenceless children is particularly repugnant.
RomanianPersoanele care sunt viitorul Europei sunt, de asemenea, cele mai lipsite de apărare, nu-i așa?
The people who are the future of our continent are also the most defenceless, are they not?
RomanianAceasta face ca marea majoritate a cetăţenilor georgieni să se considere în mod evident lipsiţi de apărare.
This leaves the great majority of people in Georgia feeling decidedly insecure.
RomanianDe asemenea, pachetul face parte din sistemul de apărare al monedei euro.
The package also forms part of the euro's defences.
RomanianViolenţa nu a fost niciodată un mijloc acceptabil şi justificat de apărare a drepturilor şi libertăţilor.
Violence has never been an acceptable and justified means of protecting rights and freedoms.
RomanianSute de oameni fără apărare au murit în această zonă de conflict de la mijlocul lunii ianuarie şi până acum.
Hundreds of defenceless people have died in the conflict zone since the middle of January.
RomanianAșa cum am spus, a fost o cerere de apărare a imunității domniei sale.
As I said, it was a request to defend his immunity.
RomanianPrin urmare, să continuăm lupta pentru consolidarea sistemului de apărare a drepturilor omului în UE.
Therefore, let us continue the fight to strengthen the system of protection of human rights in the EU.
RomanianLa 15 septembrie, am condamnat situaţia periculoasă în care se află aceşti lucrători lipsiţi de apărare.
On 15 September, I condemned the risky situation and the helplessness and defencelessness of these workers.
RomanianAcestea sunt infracțiuni odioase, de multe ori comise împotriva oamenilor celor mai vulnerabili și lipsiți de apărare.
These are abhorrent crimes, often perpetrated against the most vulnerable and defenceless people.
RomanianAcum, instituţiile Uniunii vor intra în domeniul de acţiune al acestui sistem de apărare a drepturilor fundamentale.
Now, the Union's institutions will fall within the scope of this fundamental rights protection system.
RomanianSe pare că negocierile cu Mercosur nu urmăresc decât un singur scop: să abandoneze o agricultură europeană lipsită de apărare.
It seems that the Mercosur negotiations are only pursuing one goal: to hand over a defenceless European agriculture.
RomanianChiar ieri a continuat hărțuirea organizației de apărare a drepturilor omului, Viasna, prin descinderi, arestări și rețineri.
Just yesterday, the harassment of the human rights organisation Viasna continued, with house raids, arrests and detentions.
RomanianConsiliul este laş şi nu are curajul să înfrunte această problemă, care este o problemă de apărare a drepturilor omului.
The Council is cowardly and does not have the courage to face up to this problem, which is a question of defending human rights.
RomanianNici familia sa, nici autorităţile suedeze sau organizaţiile internaţionale de apărare a drepturilor omului nu au voie să-l viziteze.
Neither his family nor the Swedish authorities or international human rights organisations are permitted to visit him.