"acceptat" Englisch Übersetzung

RO

"acceptat" auf Englisch

EN

RO acceptat
volume_up
{Adjektiv Maskulin}

1. Allgemein

acceptat
Dacă Comisia a acceptat acest amendament depus de Ungaria, atunci și eu îl accept.
If the Commission accepted this amendment by Hungary, then I accept it too.
Fie este acceptat tot spaţiul european, fie nu este acceptat deloc.
Either the whole European area is accepted or it is not.
Numai atunci este liberalizarea comerțului considerată ca fiind ceva pozitiv și acceptat.
Only then is trade liberalisation regarded as something positive and accepted.

2. "scris pe bancnote"

acceptat
volume_up
a {Adj.} [Abk.] (on bills: accepted)
Acesta este un compromis bun, care cred că va fi acceptat și de către Consiliu.
It is a good compromise that I believe the Council will be able to live with, too.
Acesta nu este un scenariu acceptat în Microsoft Online Services.
This is not a supported scenario in Microsoft Online Services.
Numai atunci este liberalizarea comerțului considerată ca fiind ceva pozitiv și acceptat.
Only then is trade liberalisation regarded as something positive and accepted.

Beispielsätze für "acceptat" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

RomanianAcesta este un compromis bun, care cred că va fi acceptat și de către Consiliu.
It is a good compromise that I believe the Council will be able to live with, too.
RomanianProblema este că Uniunea Europeană nu a înfruntat globalizarea: a acceptat-o.
The problem is that the EU has not faced up to globalisation: it has embraced it.
RomanianSSE2 este acceptat pe procesoare Pentium 4 sau mai noi și procesoare AMD K8 sau mai noi.
SSE2 is supported on Pentium 4 processors or newer, and AMD K8 processors or newer.
RomanianPetre, din România, a acceptat o ofertă de muncă în Viena şi s-a mutat imediat în Austria.
Petre from Romania accepts a job offer in Vienna and immediately moves to Austria.
RomanianÎn Windows XP și Windows Server 2003, Asistența la distanță a acceptat opțiunea de voce.
In Windows XP and Windows Server 2003, Remote Assistance supported voice capability.
RomanianEste încă şi mai greu de acceptat aprecierea asasinării sale de către grupurile fanatice.
What is even more unacceptable is the praising of his murderer by fanatical groups.
RomanianAceastă eroare este posibil să se producă dacă nu utilizați un sistem de operare acceptat.
This error might also occur if you are not using a supported operating system.
RomanianDacă acest amendament este acceptat, mâine vom vota împotriva raportului.
If this amendment is passed, we will be voting against the report tomorrow.
RomanianSoftware-ul Centrul Microsoft pentru mouse-uri şi tastaturi nu este acceptat de comutatoare.
The Microsoft Mouse and Keyboard Center software is not supported on switch boxes.
RomanianUn ID online acceptat legat la contul de utilizator Windows de pe cel puțin două computere.
A supported online ID linked to your Windows user account on at least two computers.
RomanianDVB-T este un format digital larg răspândit și este acceptat în toate setările regionale.
DVB-T is a widely adopted digital format and is supported in all locales.
RomanianDnă președintă, aș dori să îi mulțumesc onoratei doamne pentru că a acceptat întrebarea mea.
Madam President, I would like to thank the honourable lady for accepting my question.
RomanianEle pot fi trimise oricărei imprimante sau dispozitiv de ieșire care este acceptat de Windows.
They can be sent to any printer or other output device that is supported by Windows.
RomanianPentru a verifica dacă sunetul este acceptat prin HDMI, urmați acești pași:
To check to see if sound is supported over HDMI follow these steps:
RomanianAtunci când dl Klein a solicitat o întrevedere cu mine, sau cu cabinetul meu, am acceptat imediat.
When Mr Klein asked for a meeting with me or my cabinet, I immediately agreed.
RomanianÎn primul rând vă mulţumesc foarte mult pentru că aţi acceptat întrebarea mea: apreciez foarte mult.
Thank you very much firstly for taking my question: I appreciate it very much.
RomanianViticultorii din sudul Franţei au acceptat acest lucru, şi uite unde au ajuns astăzi.
The wine growers in the south of France went along with this, but look where it has got them today.
RomanianMi se pare de-a dreptul şocant faptul că Parlamentul a acceptat o abordare atât de idilică.
I find it downright shocking that Parliament has gone along with such a rose-tinted approach.
RomanianCu toate acestea, am elaborat un document care a fost acceptat şi sprijinit în unanimitate.
Regardless of this fact, we produced a document which was agreed on and unanimously supported.
RomanianAcest lucru este știut dinainte și acceptat de la început.
You know this in advance and that is what you agree to from the very start.